Závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia – září 2024

Předběžné přihlášky:

SZZ zde

Vedlejší specializace zde

……………………………………………..

Jelikož termíny nepůjdou vypsat do InSisu dříve než 1.9.2024, přihlašování bude formou předběžných přihlášek, na jejichž základě Vás na termín zapíšeme. Je nutné, abyste si hned 1.9. zapsali mimosemestrální kurz.

Vyplněné a podepsané přihlášky prosím zasílejte na email radova@vse.cz  a kubova@vse.cz nejpozději do 19.8.2024

Předběžná přihláška musí být podepsaná! Do předmětu emailu prosím napište „Předběžná přihláška“.

Termín Předmět
02.09.2024 1FGN_12
03.09.2024 1FGN_12 1FIB_6 1ODP
04.09.2024 1BPB_6 1BPN_12
05.09.2024 1FIN_12 FI2_8 1OBP   BAP  FIN BP1_1
06.09.2024 FG1_1 FG2_1

Termíny vedlejších specializací budou zveřejněny v blízké době a doplněny.

Další termíny zimního semestru budou v měsíci leden a únor. Ty se vypisují během října/listopadu do systému a přihlašování na ně je přes InSIS.

  • Závěrečné práce k obhajobě DP je nutné nahrát do InSISu nejpozději 21 dní před termínem obhajoby
  • Závěrečné práce k obhajobě BP je nutné nahrát do InSISu nejpozději 14 dní před termínem obhajoby
  • Bakalářské a diplomové práce odevzdávajete prosím fyzicky na sekretariát katedry (NB 181) v termínu 19 – 26.8.2024 dle vypsaných konzultačních hodin
  • Seminární práce z VS 1PEN zaslat elektronickou formou (na adresu: radova@vse.cz kubova@vse.cz)  nejpozději týden před konáním státní souborné zkoušky.