Předměty garantované katedrou

Předměty v magisterském studiu začínají 1BP4xx, 1BP5xx nebo BP_xxx

Ident Název Garant
1BP379 Analýza finančních dat pomocí informačních technologií doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
1BP331 Analýza makro a mikrofinančních dat doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
1BP437 Analýza trhů energetických komodit Mgr. et Mgr. Jan Švarcbach
1BP391 Bakalářský seminář doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
1BP308 Bankovní operace v teorii a praxi doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
1BP309 Bankovní produkty doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
1BP212 Bankovní produkty a operace doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
BP_901 Bankovnictví doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
1BP210 Bankovnictví a finanční instituce doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
1BP260 Bankovnictví a finanční instituce (v angličtině) doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
1BP302 Bankovnictví I. doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
1BP403 Bankovnictví II doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
1BP562 Diplomový seminář prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
1BP460 Etický kodex a normy profesionálního chování na finančních trzích doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
1BP428 Financial Contracting prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
3BS072A Financial Modelling prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
1BP493 Finanční deriváty (v angličtině) prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
1BP426 Finanční deriváty I (v angličtině) prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
1BP451 Finanční deriváty II (v angličtině) prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
1BP310 Finanční matematika doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
BP_903 Finanční trhy a instituce prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
1BP328 Financování bydlení RNDr. Petr Kielar
1BP430 Fundamentální akciová analýza doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
1BP323 Hospodaření komerční pojišťovny JUDr. Jan Ježdík
1BP491 Insurance Industry and Insurance Products doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
1BP327 Kapitálové trhy I. doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
1BP404 Kapitálové trhy II prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
1BP452 Kreditní rizika - modelování a řízení prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
1BP439 Kvantitativní řízení portfolia aktiv doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
1BP590 Matematika pro finance doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.
BP_601 Mezinárodní finanční trhy (v angl.) prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
1BP425 Mezinárodní finanční trhy (v angličtině) prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
1BP427 Mikroekonomie bankovnictví (v angličtině) prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
1BP434 Oceňování derivátů doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
BP_904 Oceňování finančních derivátů a Risk management doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
1BP599 Odborná praxe doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
1BP307 Osobní finanční plánování Ing. Karel Bouček
1BP313 Platební operace doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
1BP314 Platební operace doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
1BP306 Pojistná matematika doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
1BP305 Pojistná matematika doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
1BP311 Pojistné právo prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
BP_902 Pojišťovnictví prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
1BP202 Pojišťovnictví I. prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
1BP401 Pojišťovnictví II prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
1BP402 Pojišťovnictví II. prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
1BP312 Právo finančního trhu prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
1BP411 Risk management doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
1BP450 Řízení a modelování kreditních rizik (v angličtině) prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
1BP435 Řízení rizik pojišťoven Ing. Štěpán Onder
1BP580 Rozvoj interpersonálních dovedností doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
1BP380 Seminář odborný bakalářský intenzivní doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
1BP370 Seminář odborný bakalářský mimosemestrální doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
1BP570 Seminář odborný intenzivní prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
1BP571 Seminář odborný intenzivní v cizím jazyce doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
1BP561 Speciální seminář doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
1BP438 Stochastické modelování ve financích doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
1BP431 Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
1BP436 Teoretické a praktické aspekty životního pojištění Ing. Ondřej Poul, Ph.D.
1BP414 Teorie a praxe dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
1BP464 Teorie a praxe dluhopisů ( v angličtině) doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
1BP453 Výpočetní finance doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
1BP454 Výpočetní finance (v angličtině) doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
1BP201 Základy pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
1BP320 Životní pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
1BP329 Zpracování a analýza finančních dat pomocí programů Matlab a R doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.