O nás

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví vznikla v roce 1990. Zabezpečuje výuku předmětů v oblasti komerčního bankovnictví, finančních trhů a burz, investičních analýz, finančních derivátů, řízení rizik, životního a majetkového pojištění a matematických metod využívaných ve finanční ekonomii. Odborná specializace v pedagogicko – výzkumné činnosti je dlouhodobě zaměřena na tři základní oblasti:

  • Bankovnictví
  • Pojišťovnictví
  • Finanční trhy

Katedra garantuje či spolugarantuje:

  •         bakalářské obory Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance,
  •         magisterské obory stejných názvů, tedy Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance, dále obor Finanční inženýrství
  •         vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví a Finanční inženýrství.
  •         Finanční technologie FinTech

Absolventi výše uvedených oborů a specializací nachází uplatnění v bankovnictví, pojišťovnictví a na kapitálových trzích v ČR i zahraničí, též však v oblasti podnikové sféry a v různých regulatorních orgánech (např. Česká národní banka).

Výuka vychází  nejen z nejnovějších teoretických poznatků, ale též z praktických zkušeností získaných dlouhodobou spoluprací s významnými finančními institucemi. Na výuce některých předmětů na obou stupních studia (bakalářském i magisterském) se podílejí významní odborníci z praxe, kteří studentům mohou též nabídnout brigády, či spolupráci na částečný pracovní úvazek.

K zabezpečení výuky členové katedry vydali řadu knižních publikací a skript z uvedených oblastí. Pravidelně přispívají do renomovaných našich i zahraničních časopisů, přednáší na domácích a zahraničních konferencích.

Integrální součástí práce katedry je i vědecko – výzkumná činnost zaměřená na řízení rizik komerčních bank, investičních bank a pojišťoven a na oceňování bankovních, investičních a pojistných produktů.

Katedra se též podílí na organizování postgraduálních a specializovaných kurzů pro bankovní a finanční odbornou veřejnost. Pro různé instituce členové katedry zpracovávají specifické výzkumy.