Členové katedry

Pozice Jméno a příjmení Místnost Telefon E-mail
………………………………………….. ………………………………………………………. ………………………..
Vedoucí katedry doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. 180Nb 224 095 102 radova@vse.cz
Zástupce vedoucího katedry prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. 154Nb 224 095 161 duchack@vse.cz
Sekretariát Jana Fialová, Dis. 181Nb 224 095 122 jana.fialova@vse.cz
Profesoři prof. Ing. Karel Janda, Ph.D., Dr.MA. 182Nb 224 095 188 janda@vse.cz
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. 104Nb 224 095 759 musilek@vse.cz
prof. Ph.Dr.Petr Teplý, Ph.D.
183Nb 224 095 186 petr.teply@vse.cz
prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 178Nb 224 095 174 jiri.witzany@vse.cz
Docenti doc. Ing. Petr Dvořák, PhD. 161Nb 224 095 691 dvorakp@vse.cz
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. 182Nb 224 095 188 malek@vse.cz
doc.Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. 183Nb 224 095 186 bohumil.stadnik@vse.cz
doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D., MBA 154Nb 224 095 161 veselaj@vse.cz
Odborní asistenti Ing. Ondřej Poul, Ph.D. 179Nb 224 095 164 ondrej.poul@vse.cz
Ing.Milan Fičura, Ph.D. 178Nb 224 095 174 milan.ficura@vse.cz
Ing. Petra Jílková, Ph.D. 179Nb 224 095 164 petra.jilkova@vse.cz
Externí spolupracovníci JUDr. Jan Ježdík jan.jezdik@vse.cz
RNDr. Petr Kielar petr.kielar@vse.cz
Mgr. Jan Švarcbach, Ph.D. svaj05@vse.cz
Ing. Pavel Žilák, Ph.D. pavel.zilak@vse.cz