Studenti doktorského studia

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Mgr. Martin Babušík martin.babusik@vse.cz 2 Systemic and individual factors in decision-making to invest in cryptocurrencies doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D. prezenční
RNDr. Martin Čekal, MSc. xcekm05@vse.cz 3 Options market making using machine learning techniques prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. kombinovaná
Ing. Marek Dongres marek.dongres@vse.cz 3 Investiční bubliny na akciových trzích. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prezenční
Ing. Matěj Drahokoupil dram01@vse.cz 2 Modelování ve finančních časových řadách pomocí dynamických kopula funkcí, extreme value theory a bayesovských odhadů aplikovaných na oba přístupy prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. prezenční
Ing. Lukáš Fiala fial01@vse.cz 4 Dopady ESG cílů na český bankovní sektor prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. prezenční
Ing. Jan Jouda jouj01@vse.cz 1 Aspekty strategií algoritmického obchodování s elementy přístupů statistického a strojového učení prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. prezenční
Ing. David Mazáček david.mazacek@vse.cz 4 Kreditní riziko spojené s financováním nemovitostí doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prezenční
Ing. Luděk Palán xpall999@vse.cz 4 Měření, řízení a regulace rizika koncentrace doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. kombinovaná
Ing. Petr Pecina petr.pecina@vse.cz 2 Současné aspekty úspěšnosti a dlouhodobé udržitelnosti financování penzí v České republice prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. prezenční
Ing. Vojtěch Siuda xsiuv00@vse.cz 5 Four essays on systemic risk estimation. doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. kombinovaná
Mgr. Jan Škrabka, MSc jan.skrabka@vse.cz 2 Efektivita úvěrových moratorií v době pandemie COVID-19 prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. kombinovaná
Ing. Richard Synek qsynr00@vse.cz 3 Alokace aktiv na základě peněžní zásoby doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D. kombinovaná
Ing. Petra Tisová petra.tisova@vse.cz 4 Vývojové trendy na pojistných trzích doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. prezenční
Ing. Jan Tománek xtomj60@vse.cz 1 Dopady nárůstu likvidity ve finančním systému doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prezenční
Ing. Dmytro Vasyliev vasd05@vse.cz 2 Výkonnost počátečních veřejných nabídek prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. prezenční
Ing. Lukáš Volf, DiS. voll02@vse.cz 2 DIFERENCIÁTORY NABÍDKY POJISTNÝCH PRODUKTŮ prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. prezenční
Ing. Michal Vyletelka vylm00@vse.cz 4 ESG investování a začlenění ESG strategií do soudobých modelů oceňovaní cenných papírů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. prezenční