Studenti doktorského studia

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Tamara Ajrapetova, MSc ayrt00@vse.cz přerušeno
Ing. Zhanna Antonenko xantz02@vse.cz přerušeno
Mgr. Ing. Jana Brodani, MBA, LL.M. xmicj19@vse.cz přerušeno
Mgr. Petra Budská budp03@vse.cz 2 Asset-Liability Management under Solvency II prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. prezenční
Ing. David Chval qchvd00@vse.cz 1 Numerické metody oceňování finančních derivátů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. prezenční
Ing. Jakub Cibulka xcibj00@vse.cz přerušeno
David Coco, MBA cocd00@vse.cz přerušeno
Ing. Libor Coufal 36179@vse.cz přerušeno
Ing. et Ing. Juraj Čurpek xcurj07@vse.cz 1 On a predictability of the spot electricity prices doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D. kombinovaná
Ing. Tomáš Derner xdert02@vse.cz přerušeno
Mgr. Martin Diviš divm04@vse.cz 3 Analýza dopadů nové regulace do kapitálového požadavku na tržní riziko prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. prezenční
Ing. Milan Fičura xficm03@vse.cz přerušeno
Ing. Luboš Fleischmann flel00@vse.cz 4 Bankovní unie - Jednotný mechanismus dohledu (SSM): Dopad na bankovní trh v České republice doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. kombinovaná
Vojtěch Fučík fucv02@vse.cz přerušeno
Ing. Jiří Galuška xgalj10@vse.cz přerušeno
Ing. Martina Hejdová xhejm27@vse.cz 4 Vnořené opce ve financích doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jana Juhászová xjuhj00@vse.cz 2 STATISTICAL ARBITRAGE IN ALGORITHMIC TRADING OF FIXED INCOME SECURITIES doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. prezenční
Bc. Michal Kaszás, MSc. xkasm33@vse.cz 3 Earnings Multiple Valuation, the Evidence on Economic Earnings and superiority of P/E based trading strategy prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. kombinovaná
Mag Oleg Kravtsov krao02@vse.cz přerušeno
Ing. Adéla Kučerová xklaa00@vse.cz 2 Řízení úvěrového rizika v bance doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. prezenční
Ing. Mgr. Lukáš Marek, M.Sc. xmarl38@vse.cz 1 Regulatory reforms of the banking industry in the UK after the 2007-2009 financial crisis: Liberal rulemaking or financial stability concerns? doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. kombinovaná
David Mazáček xmazd05@vse.cz přerušeno
Ing. Vladimír Novotný xnovv901@vse.cz přerušeno
Ing. Mária Oborilová xobom900@vse.cz přerušeno
Ing. Luděk Palán xpall999@vse.cz 1 Měření, řízení a regulace rizika koncentrace doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prezenční
Ing. Jiří Panoš, MSc panj04@vse.cz 1 Stochastické modely v kvantitativních financích doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. prezenční
Ing. Oľga Pastiranová xpaso04@vse.cz 2 Implementácia IFRS 9 a jej dopad do stability výsledku bánk prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. prezenční
Ing. Milan Pecka xpecm39@vse.cz 1 Porovnání systému důchodového pojištění České republiky s vybranými zahraničními zeměmi doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. prezenční
Ing. Mikuláš Pýcha xpycm01@vse.cz 2 Regulace finančního trhu a zpřísňující se požadavky na kapitál a rozsah povinného reportingu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. prezenční
Ing. Jiří Rajl rajj02@vse.cz 5 Ochrana spotřebitele ve finančnictví doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. kombinovaná
Ing. Michal Razumňak xrazm00@vse.cz 1 Modelování úrokového rizika bankovní knihy prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. kombinovaná
Ing. Zdeněk Rybák xrybz03@vse.cz přerušeno
Ing. Lenka Silberhornová xsill06@vse.cz 2 Souvislosti mezi ekonomickým vývojem a finanční gramotností v ČR a dalších státech světa doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. prezenční
Ing. Vojtěch Siuda xsiuv00@vse.cz 2 Market making a aplikace umělé inteligence doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. prezenční
Ing. Kateřina Špániková xspak02@vse.cz 2 Dopady regulace na bankovní sektor EU doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Dušan Staniek xstad05@vse.cz 4 Výnosové křivky v postkrizovém období doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Lukáš Štěpánek, Ph.D., MSc stel01@vse.cz přerušeno
Ing. Iveta Šubová subi00@vse.cz 2 Credit risk modelling and accounting issues doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. prezenční
Ing. Vladislav Vacek xvacv15@vse.cz přerušeno
Ing. Michal Vohralík, MBA vohm00@vse.cz přerušeno
Ing. Michal Vyskočil xvysm13@vse.cz 2 Přístupy k výpočtu kapitálu pro operační riziko komerční pojišťovny prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. prezenční