Studenti doktorského studia

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Lukáš Fiala fial01@vse.cz 4 Dopady ESG cílů na český bankovní sektor prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. prezenční
Ing. Luděk Palán xpall999@vse.cz 4 Měření, řízení a regulace rizika koncentrace doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. kombinovaná
Ing. Petra Tisová petra.tisova@vse.cz 4 Vývojové trendy na pojistných trzích doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. prezenční
Ing. Michal Vyletelka vylm00@vse.cz 4 doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. prezenční