Studenti doktorského studia

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Karel Bouček xbouk04@vse.cz 1 Dopady finančního a investičního poradenství na tvorbu a zachování majetku fyzických osob doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. prezenční
MSc. Bc. Roman Budkov xbudr05@vse.cz 2 Kvantitativní analýza a modelování derivátů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. prezenční
Mgr. Petra Budská budp03@vse.cz 4 Asset-Liability Management under Solvency II prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. kombinovaná
Ing. David Chval qchvd00@vse.cz 3 Numerické metody oceňování finančních derivátů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. prezenční
Ing. et Ing. Juraj Čurpek xcurj07@vse.cz 3 Impact of a Single Intraday Coupling of European Electricity Markets on the Intraday Prices Predictability doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jakub Drahokoupil draj05@vse.cz 1 Aplikace Machine Learningu, Bayesovských algoritmů a pokročilých stochastických metod do finančních modelů doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. prezenční
Ing. Lukáš Fiala fial01@vse.cz 1 Kalibrace úvěrových ukazatelů v rámci makroobezřetnostní politiky prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. prezenční
Ing. Adéla Kučerová xklaa00@vse.cz 4 Řízení úvěrového rizika v bance prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. kombinovaná
David Mazáček xmazd05@vse.cz 2 Kreditní riziko spojené s financováním nemovitostí doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prezenční
Ing. Jiří Panoš, MSc panj04@vse.cz 3 Stochastické modely v kvantitativních financích doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. prezenční
Ing. Olga Pastiranová xpaso04@vse.cz 4 Implementácia IFRS 9 a jej dopad do stability výsledku bánk prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. kombinovaná
Ing. Mikuláš Pýcha xpycm01@vse.cz 4 Regulace finančního trhu a zpřísňující se požadavky na kapitál a rozsah povinného reportingu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Vojtěch Siuda xsiuv00@vse.cz 4 Market making a aplikace umělé inteligence doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jan Štok xstoj04@vse.cz 2 Brexit jeho dopad na sektor pojišťovnictví v UK a EU prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. prezenční
Ing. Petra Tisová xtajp02@vse.cz 1 Lloyd´s of London – současné mezinárodní postavení, příležitosti a hrozby do budoucna prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. prezenční
Pavel Tomek tomp03@vse.cz 1 Modelování a odhady volatility cen finančních aktiv prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. prezenční
Ing. Vladislav Vacek xvacv15@vse.cz 2 Stochastické metody v obchodování na kapitálových trzích prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. prezenční
Ing. Michal Vyletelka vylm00@vse.cz 2 doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. prezenční
Ing. Michal Vyskočil xvysm13@vse.cz 4 Přístupy k výpočtu kapitálu pro operační riziko komerční pojišťovny prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. kombinovaná