Studenti doktorského studia

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. et Ing. Juraj Čurpek xcurj07@vse.cz 5 Impact of a Single Intraday Coupling of European Electricity Markets on the Intraday Prices Predictability doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D. kombinovaná
Ing. Jakub Drahokoupil draj05@vse.cz 3 Aplikace Machine Learningu, Bayesovských algoritmů a pokročilých stochastických metod do finančních modelů doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. prezenční
Ing. Lukáš Fiala fial01@vse.cz 3 Dopady ESG cílů na český bankovní sektor prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. prezenční
Ing. Luděk Palán xpall999@vse.cz 3 Měření, řízení a regulace rizika koncentrace doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. prezenční
Ing. Vojtěch Siuda xsiuv00@vse.cz 5 Market making a aplikace umělé inteligence doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. kombinovaná
Ing. Petra Tisová petra.tisova@vse.cz 3 Vývojové trendy na pojistných trzích prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. prezenční
Ing. Pavel Tomek tomp03@vse.cz 3 Modelování a odhady volatility cen finančních aktiv prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. kombinovaná