Témata diplomových prací

 

Název Vedoucí
Kaptivní pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Možosti využití komerčního pojištění pro řešení potřeb lidí v postaktivním věku prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Nové typy pojistných produktů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Odpovědnostní pojištění ve zdravotnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Panevropský důchodový produkt prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění EGAP prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění environmentálních rizik prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění kybernetických rizik prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění plodin prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění pohledávek prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění pracovních úrazů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění profesní odpovědnosti prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění ve veřejné správě prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění záruky prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Problematika zdanění v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Řešení jaderných rizik v rámci komerčního pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Rizika v zemědělství a jejich řešení prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Role samostaných likvidátorů pojistných události na pojistném trhu prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Srovnání českého pojistného trhu s vybranými evropskými pojistnými trhy prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Underwriting v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vliv moderních technologií na pojistný trh prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj na českém pojistném trhu z pohledu životního pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza dopadu pandemie COVID-19 na hospodaření bank doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza trendů v oblasti vypořádání OTC derivátů doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza uplatnění sektorové bankovní daně ve vybrané zemi doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje kreditních derivátů v uplynulé dekádě doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje úvěrů obyvatelstvu v ČR doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Deriváty na kryptoměny doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Dopad IFRS 9 na banky doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Dopad pandemie COVID-19 na kreditní riziko bank doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Krypto-aktiva v aktivech bank doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Národní investiční fond doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Srovnání vybraných českých bank z hlediska vnitřní organizace doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Transformace -IBOR úrokových sazeb doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Aplikace modelů s proměnlivými režimy při předvídání finančních časových řad Ing. Milan Fičura, Ph.D.
Aplikace umělé inteligence při obchodování na kapitálových trzích Ing. Milan Fičura, Ph.D.
Využití metod předvídání volatility při obchodování vybraných opčních strategií Ing. Milan Fičura, Ph.D.
Asymmetric Information Approach to Credit Derivatives prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Climate-related risk and financial stability prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Current challenges in risk management: a comparative study from organizations in the energy sector prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Economics of biofuels. prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Economics of solar energy and other topics related to energy security. prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Environmental taxes and subsidies prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Environmentally harmful finances prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Export credit support (for example Czech institutions EGAP, CEB). prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financing biodiversity prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financing climate change adaptation prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financing climate change mitigation prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financing Green Deal prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financing green projects prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financing sustainable agriculture prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Game Theory Analysis of Options prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green bonds prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green Finance prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green financing in Czech banks prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green financing in European banks prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green financing in Slovak banks prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green shares prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Influence of Green Deal on investment and financing decisions of private firms prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Insurance and climate change prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Merit order price effect for renewable energy sources prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Microcredit and microfinance theory prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Microfinance - interregionální komparace prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Microfinance in Mongolia and in the Central Asian Region prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Modelling of financial impacts of Green Deal prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
MOŽNOSTI KOMODITNÍHO INVESTOVÁNÍ se zaměřením na český trh zemědělských komodit prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Optimal Debt Contracts prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Pricing green house gases prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Pricing of EU ETS (Emission Trading System) prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Soft budget constraint. prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
The economic analysis of Czech Fund PGRLF (=Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond). prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Úpadky (bankroty) prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Zombie firms and green deal prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Analýza trhu FinTech v ČR a zahraničí Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Roboadvisory, automatizovaná správa investičního portfolia Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Udržitelné finance a ESG reporting Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Vliv inflace na finanční trh v EU Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Komoditní deriváty doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Kreditní swapy a CDO doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Oceňování opcí doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Téma podle vlastního výběru doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Úrokové swapy a jejich využití při řízení úrokových rizik doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
A quantification of behavioural mistakes by retail investors prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Akciové portfolio na českém trhu za využití fundamentální analýzy prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Akciový trh v ČR a největší zástupci v indexu PX prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza brokerů dostupných pro českého investora a jejich komparace na základě profilu investora prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza cenových bublin na investičních trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza IPO na Moskevské burze prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza IPO na vybraných evropských burzách cenných papírů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza kapitálového a komoditního trhu v JAR prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza možnosti zajištění finančních prostředků proti inflaci investicemi do drahých kovů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza psychologických faktorů na finančních trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza výkonnosti čínského akciového trhu prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza výkonnosti realitních fondů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza výkonnosti vybraných amerických technologických fondů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza zpětných odkupů vlastních akcií na světových trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Behaviorální finance a analýza vybraných akciových titulů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Budoucnost automatizovaného investičního poradenství v ČR prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Cenové bubliny v podmínkách nekonvenční měnové politiky prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Český akciový trh a největší zástupci indexu PX prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Diverzifikace portfolia prostřednictvím ETF. Rozvoj na hlavních světových burzách prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fondy kvalifikovaných investorů v České republice a jejich výkonnost prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentálna analýza akcie spoločnosti Johnson & Johnson prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentálna analýza spoločnosti Alcoa Corporation prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální akciová analýza Komerční banky a.s. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie Apple prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie Citigroup Inc prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie Komerční banky prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie Occidental Petroleum prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie společnosti Bank of America Corp prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza společnosti Beyond Meat, inc prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza společnosti Encavis AG prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza společnosti Microsoft Corporation prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza společnosti Netflix prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza společnosti NortonLifeLock prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investiční fondy v České republice a jejich nákladovost prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investování do IT společností prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investovanie do penny stocks prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Kalendárne efekty a teória efektívnych trhov prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Komparace kolektivního investování v České republice a Srbsku prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Možnosti investování do vybraných komodit prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Podhodnocení a dlouhodobá podvýkonnost IPO na London Stock Exchange prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Rozbor investování prostřednictvím akciových fondů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Sekuritizace aktiv jako metoda snížení kreditního rizika bank prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Testování fundamentálních a technických indikátorů v dlouhém období na americkém akciovém trhu prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Testování způsobu výpočtu diskontní míry na základě historických dat prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Vliv psychologie na obchodování na kapitálových trzích a analýza trhu bitcoinů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Zahraniční hypoteční zástavní listy jako zdroj financování českých bank prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Pojištění dlouhodobé péče Ing. Ondřej Poul, Ph.D.
Analýza bankových a poistných produktov na platforme Peer-to-Peer doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza efektivnosti politiky praní špinavých peněz doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza faktorov pôsobiacich na hypotečný trh v ČR a na Slovensku doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza faktorů působících na hypoteční trh doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza finanční gramotnosti studentů středních a vysokých škol doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza finanční gramotnosti studentů ve vybryných státech světa doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza finanční gramotnosti v ČR a její dopady na rozhodování osob doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza hypotečních produktů bank v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza hypotečního trhu v České republice doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza investičních příležitostí do nemovitosí na trzích ČR a Ruska doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza investičních příležitostí do nemovitostí na zvoleném trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza spotřebitelských úvěrů z hlediska RPSN se zaměřením na mikroúvěry doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza trhu P2P půjček doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza ukazatele RPSN u spotřebitelských úvěrů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza variant financování bydlení v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza výnosových křivek dluhopisů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza vývoje hypotečního a nemovitostního trhu v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční a strategická analýza Raiffeisenbank a.s. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční analýza mBank doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční analýza Sberbank CZ, a.s. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční analýza Unicredit Bank, a.s. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční gramotnost studentů pedagogických fakult v ČR. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční produkty s podporou státu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční produkty v období nízkých úrokových sazeb doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Financování vlastního bydlení doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Fúze a akvizice v českém bankovním prostoru doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hypoteční produkty v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hypoteční zástavní listy (MBS) v USA doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Investice do nemovitosti jako možnost pasivního příjmu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Investiční příležitosti na P2P platformách doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Investiční životní pojištění na českém pojistném trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Komparace finančních znalostí na vybraných středních školách v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Komparativní analýza pojišťoven na českém trhu dle SFCR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Kvantifikace investičního rizika na trzích komerčních nemovitostí. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Možnosti využití online přístupu ke zvyšování finanční gramotnosti doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Ohodnocování opčních dluhopisů a jejich využití v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Poplatková politika bank doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Porovnání finanční gramotnosti středoškolských a vysokoškolských studentů a zaměstnanců územních samosprávných celků v Pardubickém kraji doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Porovnání starobního důchodu u zaměstnanců a OSVČ doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Regulace hypotečního trhu v České republice doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Řízení fondu alternativních aktiv doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Současné trendy v distribuci finančních produktů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Specifika investování do amerických spin-offů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Spořící státní dluhopisy ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Srovnávací analýza úvěrů pro financování bydlení doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Stáří financované dávkami z důchodových pilířů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Stochastické metody v řízení portfolia doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
stresové testování bank doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Tradiční a moderní koncepce zajištění přírodních katastrof doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Volatelné dluhopisy a jejich využití doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vývoj spotřebitelských úvěrových produktů v České republice doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Význam a vývoj zátěžových testů bank v ČR a EU doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
za doplnění oblastí, které v testu nejsou doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Závislost finanční gramotnosti a poptávky po produktech zabezpečujících třetí věk doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Zdanění finančních institucí doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Zmeny v oblasti AML a dopad na riadenie rizík doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Agresivní investiční strategie doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Analýza vlastností vnořených opcí u dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Analýza výkonnosti vybraných podílových fondů a srovnatelných ETF fondů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Empirické testování citlivosti dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Fourierova analýza a její využití ve financích doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Fundamentální a technická analýza akcie doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Greenium: Analýza a srovnání zelených a konvenčních dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Insurance Linked Securities - jejich ohodnocení a rizika doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Investičná stratégia Black swan doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Investování do dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Kybernetická rizika v bankovnictví a pojišťovnictví doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Oceňování dluhopisů s vnořenými opcemi doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Postmoderní teorie portfolia doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Sestavení a zpětné testování dynamického, makro-podmíněného systému strategické alokace aktiv doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Simulace činnosti obchodníků aktivně operujících na finančním trhu doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Transfer rizika pojištění proti povodním pomocí katastrofických dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Tržní oceňování evropských opcí. doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Vlastnosti chování výnosových křivek státních dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Dopad implementace ESG na český bankovní sektor prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Dopad zavedení výstupního prahu na výkonnost banky prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
ESG v českém bankovním sektoru prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Performance of credit risk models in P2P lending prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Testování výnosností akciových portfolií prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Využití NLM při automatizaci ESG reportingu firmy prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Bankovní a finanční indikátory v hodnotovém investování (value investing) doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Hodnotové versus indexové investování (value versus index investing) doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Testování úspěšnosti "trading" a "trending" indikátorů technické analýzy doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Volné téma z oblasti kapitálového trhu doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Analýza sentimentu pro predikci ceny akcií a dluhopisů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Aplikace neuronových sítí pro odhady parameterů finančních a ekonometrických modelů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Aplikace strojového učení při oceňování opcí prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Aplikace strojového učení pro výpočet CVA (Credit Valuation Adjustment) prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Aplikace strojového zpracování jazyka pro predikci akciových výnosů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Application of the Artificial Intelligence in the Real Estate Valuation prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Basel III a jeho dopady na bankovní sektor prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Convenience Yield prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Dynamics of Czech Capital Flows: Capital Flows at Risk Approach prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
IFRS 9 a modelování očekávaných kreditních ztrát prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Index Volatility VIX a obchodování s futures na VIX prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Kvantifikace a řízení operačního rizika prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Markowitzův model - teorie a empirická praxe prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Modelování dynamiky úrokových sazeb prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Modelování volatility a skoků prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Nowcasting makroekonomikých a finančních ukazatelů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Oceňování dluhopisů s vnořenými opcemi prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Odhady Basel II parametrů (PD, LGD, EAD) prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Problematika "backtest overfitting" při výběru investičních strategií prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Profitability of Banks in Periods of Low and Negative Interest Rates prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Řízení kurzového rizika prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Řízení likvidity bank a finančních institucí prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Stresové testování bank a finančních institucí prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Vývoj ratingových a skóringových systémů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.