Témata diplomových prací

 

Název Vedoucí
Alternativní formy finančního řešení rizikovosti prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Analýza odvětví finančních technologií prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Analýza trhu korporátních dluhopisů v USA prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Asymetrie informace na pojistných trzích prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Black swan: The force of the unpredictable in modern society. prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Dopady implementace Solvency II na pojišťovnu Kooperativa prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Důsledky vstupu do EU pro český pojistný trh prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Formální a věcné zhodnocení ukazatele pojištěnosti na českém pojistném trhu prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Řízení rizik pojišťovny podle metodiky IFRS 17 prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Současné trendy ve světovém a českém pojišťovnictví prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Aktuální otázky působení pojišťovacích zprostředkovatelů na českém pojistném trhu prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Alternativní nástroje zajištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Americký pojistný trh prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza vývoje pojištěnosti ve středoevropských zemích prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Faktory ovlivňující ceny akcií významných světových pojišťovacích společností prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Insurtech prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Kaptivní pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Možnosti pojišťovny snížit zajistné sazby - změnou pojistnětechnických činností prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Možnosti využití družicových navigačních systémů v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Možosti využití komerčního pojištění pro řešení potřeb lidí v postaktivním věku prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Netradiční vztahy mezi pojistným trhem a okolím prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Nové typy pojistných produktů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Ochrana spotřebitele v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Odpovědnostní pojištění ve zdravotnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Panevropská důchodový produkt prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Panevropský důchodový produkt prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištěn geodetů a zeměměřičů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění cestovních kanceláří prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění environmentálních rizik prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění fúzí a akvizic prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění kybernetických rizik prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění plodin prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění ve veřejné správě prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění záruky prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojišťovací společnost Lloyd´s prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Problematika zdanění v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Profesní odpovědnostní pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Profitabilita pojištění motorových vozidel na českém pojistném trhu prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Řešení jaderných rizik v rámci komerčního pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Risk management na úrovni pojišťovny v rámci aplikace metodiky Solvency II prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Rizika v zemědělství a jejich řešení prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Role samostaných likvidátorů pojistných události na pojistném trhu prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Segmentace v pojištění automobilů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Specifické aspekty prodeje pojistných produktů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Srovnání českého pojistného trhu s vybranými evropskými pojistnými trhy prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Účetnictví pojišťoven prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Underwriting v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vliv moderních technologií na pojistný trh prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj cen produktů pojištění podnikatelských rizik ve světě i v podmínkách ČR a faktory tyto ceny ovlivňující prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj na českém pojistném trhu z pohledu neživotního pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj na českém pojistném trhu z pohledu životního pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj regulace v oblasti pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj zajištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Aanalýza dopadů nízkých úrokových sazeb na hospodaření bank doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza dopadů dluhové krize na evropské banky doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza dopadů nového občanského zákoníku na bankovní obchody doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza příčin a dopadů krachu MF Global doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza příčin finanční krize doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza trendů v oblasti vypořádání OTC derivátů doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza trendů vývoje OTC derivátů v posledních pěti letech doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza úlohy ECB při řešení evropské dluhové krize doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza uplatnění sektorové bankovní daně ve vybrané zemi doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza výhod a nevýhod zapojení ČR do bankovní unie doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje CDS doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje derivátových trhů v průběhu finanční krize doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje hypotečního trhu v ČR ve světle regulatorních opatření doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje kreditních derivátů v uplynulé dekádě doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje kyperských bank v posledních pěti letech doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje objemu a struktury kapitálu bank doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje řeckého bankovnictví doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje řeckých bank v posledních pěti letech doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje úvěrů obyvatelstvu v ČR doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje vybrané banky doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje vybraných derivátových kontraktů v průběhu finanční krize doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Definice defaultu v CDS kontraktech ve světle řešení odpisu řeckých dluhopisů doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Deriváty na kryptoměny doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Dopad IFRS 9 na banky doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Dopad nového zákona o spotřebitelském úvěru doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Konkurence a kooperace bank a fintech společností doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Krypto-aktiva v aktivech bank doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Možnosti využití derivátů při optimalizaci úrokových nákladů státního dluhu doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Regulace sekuritizace doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Srovnání vybraných českých bank z hlediska vnitřní organizace doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Srovnání ziskovosti evropských bank doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Zajištění kurzového rizika v souvislosti s ukončením kurzového závazku ČNB doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Zhodnocení dopadu kurzového závazku ČNB na banky doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Zhodnocení metod měření a řízení rizik v bankách ve světle dopadů finanční krize doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Zhodnocení změn v regulaci bank vyplývajících z CRD IV doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Asymmetric Information Approach to Credit Derivatives prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Economics of biofuels. prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Economics of solar energy and other topics related to energy security. prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Export credit support (for example Czech institutions EGAP, CEB). prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Game Theory Analysis of Options prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Microcredit and microfinance theory prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Microfinance - interregionální komparace prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Microfinance in Mongolia and in the Central Asian Region prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
MOŽNOSTI KOMODITNÍHO INVESTOVÁNÍ se zaměřením na český trh zemědělských komodit prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Offshore bankovnictví prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Optimal Debt Contracts prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Sektor spořitelních a úvěrních družstev ČR v současnosti prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Soft budget constraint. prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
The consolidation trend in banking prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
The economic analysis of Czech Fund PGRLF (=Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond). prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Úpadky (bankroty) prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Fundamental Filter (navrhovatel Dr. Jan Pravda, Pravda Capital) doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Global asset allocation techniques (navrhovatel Dr. Jan Pravda, Pravda Capital) doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Hedging vanilla a exotickych opcnich portfolii doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Komoditní deriváty doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Kreditni riziko doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Kreditní swapy a CDO doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Meranie kreditného rizika pre potreby určenia doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Oceňování opcí doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Practical application of not normal and nonstationary statistical distributions of share price and returns (navrhovatel Dr. Jan Pravda, Pravda Capital) doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Téma podle vlastního výběru doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Úrokové swapy a jejich využití při řízení úrokových rizik doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Analýza IPO na vybraných burzách cenných papierov prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Akciové cenové bubliny prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Akciové cenové bubliny a jejich identifikace prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Akciové párové obchodování prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Akciové portfolio na českém trhu za využití fundamentální analýzy prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Akciový trh v ČR a největší zástupci v indexu PX prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analysis of investment products of domestic and foreign banks prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza bubliny na čínskom realitnom trhu prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza cenových bublin na investičních trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza finančního systému v Irské republice prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza IPO na vybraných evropských burzách cenných papírů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza IPO v ČR prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza kapitálového a komoditního trhu v JAR prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza možnosti zajištění finančních prostředků proti inflaci investicemi do drahých kovů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza obchodovania s futures kontraktmi prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza postavení nemovitostních fondů na trzích kolektivního investování prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza technických indikátorů na FOREXu a komoditním trhu prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza trhu drahých kovů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza trhu korporátních dluhopisů v USA prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza trhu nefinančních derivátů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza trhu netradičních aktiv (zlato, komodity). prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza trhu zlata a vplyv investícií do komodít na diverzifikáciu portfólia prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza výkonnosti čínského akciového trhu prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza výkonnosti investičních kovů a mincí prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza výkonnosti penzijních fondů v ČR prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza výkonnosti realitních fondů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza výkonnosti Ruských fondů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza výkonnosti vybraných amerických technologických fondů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza výkonnosti vybraných fondů kolektivního investování prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza vývoje regulace hedgeových fondů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza zpětných odkupů vlastních akcií na světových trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Aplikácia investičnej analýzy na biotechnologicko- farmaceutický sektor prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Asset Allocation of Czech Third Pillar Pension System compared to Finland autonomous funds and long-term Effect on Investment Returns prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Atraktivita českých státních dluhopisů pro zahraniční investory prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Automatické obchodní systémy na derivátových trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Behaviorální finance - implikace pro investory prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Behaviorální finance v oblasti penzijního spoření prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Budoucnost automatizovaného investičního poradenství v ČR prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Cenové bubliny v podmínkách nekonvenční měnové politiky prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Chování akciových kurzů pohledem behavioral finance prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Diverzifikace portfolia prostřednictvím ETF. Rozvoj na hlavních světových burzách prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fibonacciho obrazce v grafické analýze futures kontraktů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fibonacciho princip v grafické analýze akcií prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Financial Market Anomalies: A Phenomenon or just a Sampling Bias? prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Finanční krize a Federální rezervní systém prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentálna analýza akcií Facebook prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální a technická analýza akcií realitního sektoru na pražské burze prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie Komerční banky prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie PEGAS NONWOVENS prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcií zlatých dolů Ruska prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza Komerční banky, a.s. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza na příkladu společnosti Morgan Sindall prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza zvolených akciových titulů. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální indexování prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Identifikace a významnost impulsů na objemy obchodů akcií prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Implications of the Management´s Country of Origin on the Portfolio Performance prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Initial Public Offering prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Insider trading prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investičná analýza Siemens AG prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investiční analýza s využitím Fibonacciho metody prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investiční činnost na asijském trhu se sportovními událostmi prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investiční fondy v České republice a jejich nákladovost prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investiční strategie hedžových fondů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investování do IT společností prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investovanie do penny stocks prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
IPO Analysis in Central Europe prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Islámské bankovnictví se zaměřením na Turecko prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Komparace kolektivního investování v České republice a Rakousku prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Komparace kolektivního investování v České republice a Srbsku prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Komparace privátního bankovnictví v České republice a Lichtenštejnsku prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Komparácia slovenského a poľského kapitalizovaného penzijného piliera prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Komparácia variant kapitalizovaného penzijného piliera prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Konstrukce portfolia pomocí fundamentálních faktorů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Makroekonomická analýza vývoje akciových indexů vybraných zemí emerging markets prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Mezinárodní daňová optimalizace v investičním bankovnictví prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Možnosti investování do vybraných komodit prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Nelegální operace na kapitálových trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Podhodnocení a dlouhodobá podvýkonnost IPO na London Stock Exchange prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Porovnání strategií technické analýzy na základě historických dat se současným vývojem na devizovém, akciovém a komoditním trhu prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Porovnanie kolektívneho investovania v ČR a Luxembursku prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Přeshraniční vliv institucionálních investorů na národních trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Princip fungování a risk management podílových fondů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Přístup růstového investování do akcií malých splolečností prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Problematika a specifické vlastnosti IPO na různých světových trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Rating a ratingové agentury prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Realitní bubliny - Komparace hypoteční krize v USA s realitními bublinami v Číně prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Regulace systémovo dôležitých bank prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Role ratingu na kapitálových trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Rozbor investování prostřednictvím akciových fondů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Sekuritizace aktiv jako metoda snížení kreditního rizika bank prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Selhání finanční regulace jako jedna z příčin soudobé finanční krize prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Special purpose entities prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Srovnání akcií Komerční banky a Erste bank pomocí fundamentální analýzy prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Srovnání výkonnosti v ČR nabízených podílových fondů a ETF z pohledu korunového prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Stock market panics, safe havens and implications for the portfolio management prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Svěřenské fondy prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Testování Fed modelu prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Testování fundamentálních a technických indikátorů v dlouhém období na americkém akciovém trhu prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Testování slabé formy efektivnosti akciových trhů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Testování teorie efektivních trhů. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Testování vybraných metod fundamentální a technické analýzy prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Úloha Managed Futures pri správe investičného portfólia prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Underpricing and the Long-Run Underperformance of IPOs prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Vliv psychologie na obchodování na kapitálových trzích a analýza trhu bitcoinů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Vliv spekulantů na komoditních trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Voda ako investícia prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Výnosnost a rizika investování do podílových fondů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Zahraniční hypoteční zástavní listy jako zdroj financování českých bank prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Zhodnocení úspěšnosti vybraných metod fundamentální analýzy na ruských akciích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Zhodnocení úspěšnosti vybraných metod fundamentální analýzy v čase prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza fin. gramotnosti z hlediska různých socioekonomických skupin populace doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza bankových a poistných produktov na platforme Peer-to-Peer doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza českého hypotečního trhu a jeho situace v době celosvětové krize doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza dodatečných zdrojů pro zavedené banky doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza faktorov pôsobiacich na hypotečný trh v ČR a na Slovensku doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza faktorů působících na hypoteční trh doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza finanční gramotnosti studentů středních a vysokých škol doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza finanční gramotnosti studentů ve vybryných státech světa doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza finanční gramotnosti v ČR a její dopady na rozhodování osob doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza hypotečních produktů bank v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza hypotečního trhu v České republice doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza investičních příležitostí do nemovitosí na trzích ČR a Ruska doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza investičních příležitostí do nemovitostí na zvoleném trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza spotřebitelských úvěrů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza spotřebitelských úvěrů z hlediska RPSN se zaměřením na mikroúvěry doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza trhu P2P půjček doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza ukazatele RPSN u spotřebitelských úvěrů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza variant financování bydlení v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza vybraných úvěrových produktů v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza vývoje hypotečního a nemovitostního trhu v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza vývoje spotřebitelských úvěrů v ČR a na Slovensku doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza vzájemných vztahů státního dluhu a vybraných makroekonomických veličin doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza způsobů financování vlastního bydlení v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Aspekty financovania LBO akvizícií doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Cash pooling z pohledu Komerční banky doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Družstevné záložne v Českej republike a ich význam v oblasti úverových produktov doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Európsky stabilizačný mechanizmus a schodok štátneho rozpočtu SR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Faktory ovplyvňujúce investovania do nehnuteľnosti doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční a strategická analýza Raiffeisenbank a.s. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční analýza Komerční banky doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční analýza marketingových aktivit pojišťoven v oblasti sportu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční analýza Sberbank CZ, a.s. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční analýza Unicredit Bank, a.s. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční gramotnost a její úroveň u studentů základních a středních škol doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční gramotnost studentů pedagogických fakult v ČR. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční produkty s podporou státu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční produkty v období nízkých úrokových sazeb doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Financování schodku státního rozpočtu prostřednictvím emise dluhopisů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Financování stáří v Litvě doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Financování vlastního bydlení doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Fúze a akvizice v českém bankovním prostoru doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hypoteční produkty v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hypoteční trh v ČR: Analýza produktů určených k financování bydlení doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hypoteční zástavní listy (MBS) v USA doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Investice do nemovitosti jako možnost pasivního příjmu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Investice do nemovitosti jako možnost zabezpečení na stáří doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Investiční příležitosti na P2P platformách doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Investiční životní pojištění na českém pojistném trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Komparace finančních znalostí na vybraných středních školách v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Komparace možností financování bydlení v Bělorusku a ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Komparativní analýza pojišťoven na českém trhu dle SFCR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Kvantifikace investičního rizika na trzích komerčních nemovitostí. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Leveraged acquisition finance doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Mikrofinance v Bělorusku doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Možnosti financování stáří v České republice a Ruské federaci doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Možnosti využití online přístupu ke zvyšování finanční gramotnosti doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Nemovitost jako předmět investice,možnosti jejího financování a metody oceňování doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Ohodnocování opčních dluhopisů a jejich využití v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Penzijní připojištění a dopady trasformace penzijních fondů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Penzijní připojištění jako součást důchodového systému v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Penzijní systém a jeho využití středoškolskými a vysokoškolskými studenty doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Poplatková politika bank doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Porovnání finanční gramotnosti středoškolských a vysokoškolských studentů a zaměstnanců územních samosprávných celků v Pardubickém kraji doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Porovnání starobního důchodu u zaměstnanců a OSVČ doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Postavení České pojišťovny na pojistném trhu v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Postavení společnosti CETELEM na trhu spotřebitelských úvěrů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Použití opčních strategií pro obchodování amerických indexů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Problematika pojištění motorových vozidel v ČR v kontextu nových legislativních změn doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Problematika pojistných podvodů na českém pojistném trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Problematika pojistných podvodů v rámci pojištění automobilů v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Problematika zdanění v bankovnictví doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Projektové financování formou leasingu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Regulace hypotečního trhu v České republice doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Řízení fondu alternativních aktiv doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Školství pod střechou EU doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Současné trendy v distribuci finančních produktů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Spořící státní dluhopisy ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Sportovní pojištění doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Srovnávací analýza úvěrů pro financování bydlení doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Stáří financované dávkami z důchodových pilířů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Stochastické metody v řízení portfolia doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
stresové testování bank doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Tradiční a moderní koncepce zajištění přírodních katastrof doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Úvěrový proces v družstevní záložně doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vliv krize na hypotéční úrověrování v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Volatelné dluhopisy a jejich využití doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vývoj hypotéčního trhu ČR a jeho změny v důsledku finanční krize doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vývoj spotřebitelských úvěrových produktů v České republice doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Význam a vývoj zátěžových testů bank v ČR a EU doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Význam finančního marketingu z pohledu spotřebitele doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
za doplnění oblastí, které v testu nejsou doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Zabezpečení na stáří v kontextu důchodové reformy doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Závislost finanční gramotnosti a poptávky po produktech zabezpečujících třetí věk doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Zdanění finančních institucí doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Akceptace platebních karet doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Algoritmické obchodování doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Analysis of Real Economy Impact on Stock Markets and its Utilization for Investment Activities doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Analýza dluhopisové složky státního dluhu doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Analýza vlastností vnořených opcí u dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Behaviorální finance v oblasti penzijního spoření doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Chování dluhopisů v oblasti záporných úrokových sazeb doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Citlivost ceny ropy na ekonomické indikátory doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Electricity markets in EU: The analysis of the spot and forward contracts doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Empirické testování citlivosti dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Fourierova analýza a její využití ve financích doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Investičná stratégia Black swan doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Komplexní analýza užívaných výnosových vztahů u dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Konstrukce výnosových křivek doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Kybernetická rizika v bankovnictví a pojišťovnictví doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Market Making jako obchodní strategie doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Model predikce poptávky po nezbytných statcích a jeho aplikace doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Oceňování dluhopisů s vnořenými opcemi doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
OIS Discounting Approach and Its Effect on Valuing Interest Rate Derivatives doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Postmoderní teorie portfolia doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Přehled mezinárodních trhů s futures kontrakty a jejich porovnání s alternativními mimoburzovními trhy doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Primární emise korporátních dluhopisů v Evropě (Primary Corporate Debt Issuance in Europe) doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Rizika použití VAR modelů při řízení portfolia doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Sestavení a zpětné testování dynamického, makro-podmíněného systému strategické alokace aktiv doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Simulace činnosti obchodníků aktivně operujících na finančním trhu doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Statistická arbitráž na bázi spreadů On the Run a Off the Run dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Transfer rizika pojištění proti povodním pomocí katastrofických dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Tržní oceňování evropských opcí. doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Vlastnosti chování výnosových křivek státních dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Vliv vývoje čínské ekonomiky na světové finanční trhy doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Využití finančních derivátů k zajištění investičních rizik doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Vývoj společnosti O2 Česká republika a.s. na telekomunikačním trhu doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Analýza ekonomického zisku českého bankovního sektoru doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza hodnocení korupčních rizik (CIA) v České republice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza privátního bankovnictví v České republice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza provádění hodnocení dopadů regulace (RIA) v České republice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza trhu bankovních spotřebitelských úvěrů v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza trhu nebankovních spotřebitelských úvěrů v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza vlivu likvidity na ziskovost bank v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Bankovní daně v EU - iluze nebo realita? doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Bankovní poplatky v ČR a EU doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Banks' economic capital management under Basel III doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Basel III and its impact to the Belgium banking system doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Budoucnost bankopojištění v České republice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Budoucnost bankopojištění v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Determinanty nerovnováh v systému TARGET2 doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Determinanty zadlužení domácností v EU doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Digitalizácia bankovníctva a smernica PSD2 doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Dopad Basel III na český bankovní sektor doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Dopady IFRS 9 na český bankovní sektor doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Dopady Junkerova plánu do ekonomiky v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Externí audit komerčních bank v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Finanční produkty se státním příspěvkem v České republice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Finanční výkonnost bank v ČR a EU doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Inovativní platební metody v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Inovativní platební metody v EU doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Komparace úvěrového a leasingového financování firem doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Kvantitativní analýza dopadů Basel III na bankovní sektor v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Kybernetické riziko v bankovnictví doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Podpora exportního financování v České republice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Regulation of Islamic Banking doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Risk management spořicích účtů v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Řízení likviditního rizika v kontextu Basel III doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
RORAC a profitabilita produktů v bankovnictví doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Systémové riziko v bankovnictví doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Tržní riziko banky v době nízkých úrokových sazeb doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Věrnostní programy bank - platební karty v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Zajišťovací účetnictví měnového rizika doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Způsoby řešení krizí bank doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analytické problémy při ohodnocování firem ve ztrátě doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Analýza a rozbor současných vývojových tendencí v oblasti investičního bankovnictví doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Bankovní a finanční indikátory v hodnotovém investování (value investing) doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Burzovní spolupráce a burzovní aliance v novém tisíciletí doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Hodnotové versus indexové investování (value versus index investing) doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Komparace asijských a amerických burzovních trhů doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Testování úspěšnosti "trading" a "trending" indikátorů technické analýzy doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Testování vyskytu anomálií (investiční strategií) na vybraných trzích doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Volné téma z oblasti kapitálového trhu doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Implementace a obchodování s kreditními deriváty na světových burzovních trzích prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Analýza vlivu mediálně významných událostí na finanční trhy prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Analýza výkonnosti penzijních fondů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Application of the Artificial Intelligence in the Real Estate Valuation prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Asset Pricing in Emerging Markets prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Basel III a jeho dopady na bankovní sektor prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Big Data v Bankovnictví prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Detection of bubbles in financial markets prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Dopad Basle II na kapitálovou přiměřenost bank prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Dynamické modely oceňování aktiv prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Evropská měnová unie a hospodářská krize prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Exotické deriváty prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Garantované investiční fondy prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Globální finanční krize a její dopad na ekonomiku Ruska prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Index Volatility VIX a obchodování s futures na VIX prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Integrace akciových trhů v období 1990-2010 prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Inteligentní systémy a predikce finančních časových řad prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
KMV model v podmínkách českého kapitálového trhu prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Kvantifikace a řízení operačního rizika prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Long Term Interest Rate Futures prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Metody předvídání volatility prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Metody výpočty Value at Risk (VaR) pro tržní a kreditní rizika prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Modelování a řízení tržního rizika prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Modelování dynamiky úrokových sazeb prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Modelování kreditních rizik s využitím inteligentních systémů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Modelování kreditního rizika prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Modelování kreditního rizika pomocí inteligentních systémů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Modelování portfoliového kreditního rizika prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Modelování úrokových sazeb prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Modelování volatility a skoků prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Morální hazard v bankovnictví prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
New challenges in managing liquidity risk - Liquidity Black Holes prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Obchodování na komoditních trzích prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Oceňování "více-jmenných" kreditních derivátů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Oceňování derivátů pomocí Monte Carlo simulací prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Oceňování dluhopisů s vnořenými opcemi prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Oceňování opcí při zahrnutí transakčních nákladů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Oceňovanie finančných derivátov využitím strojového učenia prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Odhady Basel II parametrů (PD, LGD, EAD) prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Prediction of Implied Volatility and its effect on Foreign Exchange Carry Trade prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Pricing of Power Derivatives prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Problematika "backtest overfitting" při výběru investičních strategií prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Řízení likvidity bank a finančních institucí prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Řízení rizik s ohledem na Basilej II prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Řízení rizik v rámci Solvency II prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Riziko na finančních trzích a jeho dopady na důchodový systém prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Stochastické přístupy k modelování rezerv na pojistná plnění prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Stresové testování bank a finančních institucí prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Syntetické CDO DJ-iTraxx a CDX prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Sytémové riziko a identifikace systémově významných institucí prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Trh kreditních derivátů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Úloha ratingových agentur při hodnocení bankovních rizik prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Volatilní úsměv prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Vývoj ratingových a skóringových systémů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Vzužití derivátů při řízení rizika veřejného dluhu ČR prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.