Tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce

BP1_1 – Bankovnictví a pojišťovnictví – okruhy Z D E 

FI2_8 – Bankovnictví a finanční řízení podniku  – okruhy Z D E

FG1_1 – Ekonomie a finanční trhy – okruhy Z D E 

FG2_1 – Finanční modelování a řízení rizik – okruhy Z D E