Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Vysoké škole ekonomické v Praze – Fakultě financí a účetnictví, byla udělena akreditace k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

Číslo akreditace: MSMT- 7712/2019-2-445

Platnost akreditace je stanovena do 6.5.2022 a poté předpokládáme její prodloužení.

Všechny kurzy lze použít pro OPVVV – šablony.

Uvedené kurzy:

  • Současné trendy v bankovnictví a pojišťovnictví: více ZDE
  • Problémy finanční gramotnosti – výchova k podnikavost: více ZDE
  • Novinky v daňovém systému a řešení případové studi: více ZDE
  • Problematika účetnictví a daní v aktuálním kontextu: více ZDE
  • Aktuální problémy účetnictví a řešené případové studi: více ZDE