Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů

Projekt reaguje na současný nekompletní systém vzdělávání pro pracovníky škol, kde chybí komplexní propojená soustava kurzů pro oblast vzdělávání manažerů škol a projektových manažerů ve školství v klíčových dovednostech pro řízení. Program je koncipován na základě vzájemně navazujících kurzů, který při dostatečných znalostech kandidáta nevyžaduje absolvování obou modulů. Cílem projektu je zvyšování kompetencí řídících pracovníků v této oblasti. Program je určen nejen pro stávající učitelé ZŠ a SŠ, ale i pro učitelé, kteří hodlají působit jako vedoucí pracovníci škol a projektoví manažeři.

Více informací najdete na stránkách projektu.