Navazující magisterské studium

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví garantuje tři navazující magisterské studijní programy:

1/Bankovnictví a pojišťovnictví (BP)

 • Obsah oboru
  V rámci tohoto oboru je důraz na jedné straně kladen na osvojení vědomostí a dovedností potřebných při řízení finančních institucí zejména v oblasti měření, řízení a analýzy rizik. Na straně druhé se studenti do hloubky seznámí s mikroekonomickými i makroekonomickými aspekty fungování finančního trhu v národním i mezinárodním měřítku.
 • Uplatnění absolventů
  Absolventi oboru budou připraveni jak pro práci na různých úrovních řízení zejména finančních institucí, tak i pro samostatnou vědeckou a analytickou činnost zaměřenou na nejrůznější segmenty a instituce finančního trhu (včetně makroanalýzy).

2/Finance (FI)

 • Obsah oboru
  Základem studijního oboru Finance jsou předměty z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálových trhů, měnové teorie a politiky, veřejných, podnikových a mezinárodních financí, které navazují na předměty bakalářského studijního oboru Finance.
 • Uplatnění absolventů
  Absolventi nacházejí uplatnění v manažerských pozicích v bankách, pojišťovnách a dalších institucích finančního trhu, dále ve všech institucích soustavy veřejných financí, ale i finančních útvarech firem.

3/Finanční inženýrství (FG)

 • Obsah oboru
  Navazující magisterský bor Finanční inženýrství nabízí propojení znalostí ekonomie, bankovnictví a financí s moderními matematickými, výpočetními a statistickými metodami. Finanční, statistické a ekonometrické modely jsou potom aplikovány na měření a řízení rizik, oceňování derivátů, či řízení portfolia.
 • Uplatnění absolventů
  Absolventi nacházejí uplatnění na pozicích manažerů rizik, kvantitativních analytiků, obchodníků s deriváty nebo strukturovanými produkty, portfoliových manažerů a na dalších kvalifikovaných pozicích v bankách a finančních institucích.