Témata bakalářských prací

Název Vedoucí
Black swan: The force of the unpredictable in modern society prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Dopady záplav roku 1997 a 2002 vichřic na české pojišťovnictví prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Integrační tendence na finančních trzích s důrazem na začlenění pojišťovnictví prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Prognóza vývoje českého pojistného trhu pro nejbližší dekády prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Životní pojištění a penzijní reforma prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Zvláštnosti regulace na pojistném trhu prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Alternativní distribuční kanály v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza dopadů zemětřesení v Japonsku v roce 2011 na pojistný trh prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza možnosti sdruženého pojištění občanských rizik se zaměřením na efektivnost správních nákladů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza pojištění majetku obyvatelstva na českém pojistném trhu prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza pojištění neschopnosti splácet dlužné částky na českém pojstném trhu prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza pojištění pro případ přerušení provozu na trhu ČR prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza trhu komerčního zdravotního a nemocenského pojištění v ČR prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza trhu pojištění pohledávek v ČR prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza zemědělského pojištění na trhu ČR prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Anlaýza pojištění odpovědnosti za škody občanů na trhu ČR prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Anlaýza trhu pojištění domácích zvířat v ČR prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Asistenční služby v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí a porovnání nákladovosti s vlastní likvidační službou komerční pojišťovny prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Dopady antidiskriminační směrnice na pojistný trh prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Funkce a způsoby umístění technických rezerv v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Inovace v pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Insurtech prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Internet věcí (Internet of Things - IoT) v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Likvidace pojistných událostí prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Mikropojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Neživotní pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Nová regulace pojišťovacích zprostředkovatelů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Online srovnávače v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Peer-to-peer pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění cestovních kanceláří prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění netradičních rizik u nás a v zahraničí prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění pracovních agentur prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění v mezinárodních vztazích prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění vážných onemocnění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění W&I prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění záruk prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění záruky prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojistný trh vybrané země prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojišťovací zprostředkovatelé na českém pojistném trhu prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Požární pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Praní špinavých peněz v pojišťovnách prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Profitabilita pojištění motorových vozidel na českém pojistném trhu prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Rozvoj asistenčních služeb v souvislosti s procesem likvidace pojistných událostí prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Srovnání českého pojistného trhu s vybraným evropským trhem prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Srovnání podoby povinného ručení v české republice s vybranou zemí prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Strategie a řízení obchodní činnosti komerční pojišťovny prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Underwriting SME prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Underwriting velkých hospodářských rizik prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vlivy centralizace a decentralizace odborných činností komerční pojišťovny na "obsluhu" klient prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Využití vybraných konstrukčních prvků v rámci pojistných produktů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj a analýza nákladů na správu pojistných smluv pod vlivem rozvoje informačních technologií prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj na českém pojistném trhu z pohledu pojistitelů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj pojistného produktu v oblastí neživotního pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj poskytovaných služeb klientům komerční pojišťovny po sjednání pojištění v období posledních 15-ti let prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj v oblasti vybraného pojistného produktu prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj ve struktuře pojistných produktů na českém pojistném trhu po roce 2000 prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vyvrané otázky bankopojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Zajištění úvěru pojistným produktem prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Změny ve struktuře pojistitelů na českém pojistném trhu po vstupu ČR do EU prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza výnosů a nákladů bank z derivátových obchodů v průběhu finanční krize doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje hypotečních úvěrů v ČR doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje kapitálové přiměřenosti bank v ČR doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje kvality úvěrového portfolia vybraných českých bank doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje stavebního spoření v ČR doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Spotřebitelské úvěry poskytované nebankovními společnostmi doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Zhodnocení vývoje nových bank na českém bankovním trhu doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Economics of biofuels. prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Economics of solar energy and other topics related to energy security. prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Export credit support (for example Czech institutions EGAP, CEB). prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Soft Budget Constraint prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
The economic analysis of Czech Fund PGRLF (=Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond). prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Investiční certifikáty doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Měnové deriváty a jejich použití doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Oceňování opcí doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Použití durace při řízení úrokového rizika doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Analýza investičných pyramídových hier prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza on-line investičních služeb v ČR prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Behaviorálne financie a ich vplyv na vznik špekulatívnych bublín prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Behaviorální finance - anomálie na finančních trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Bitcoin - vznik, vývoj, budúcnosť prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Dlouhodobé investování prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Efektivní chování akciových trhů prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Emise a obchody s krátkodobými cennými papíry v ČR a SR prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie Amazon.com, Inc. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investiční analýza společnosti ČEZ, a. s. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investiční management a jeho vazba na finanční trh prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Investiční pyramidová schémata prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
IPO a její realizace společností AVG Technologies prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Islandská finanční krize prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Konstrukce obchodního systému a jeho aplikace na trh futures prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Krachy na akciových trzích prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Nalezení podhodnocené akcie a její následná analýza prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Nelegálne praktiky na kapitálovom trhu a nástroje v boji proti nim prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Rozbor amerického investičního bankovnictví prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Rozbor investičních služeb obchodníků s cennými papíry v ČR prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Rozbor kolapsov akciových trhov prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Rozbor možností investování na trhu zlata prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Rozbor on-line služeb obchodníků s cennými papíry v ČR prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Rozbor vybraných bankovních firem prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Využití technických indikátorů při pozičním obchodování s komoditními futures prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
"Špecifiká stavebného sporenia a hypotekárnych úverov v SR" doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Aktuální změny v životním pojištění v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza bankovních poplatků doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza dlouhodobých úvěrových instrumentů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza hypotekárnych úverov na Slovensku doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza investičních certifikátů na českém trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza nabídky dětského životního pojištění v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza nabídky povinného ručení na Českém trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza nabídky úrazového pojištění doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza nákladů kombinací produktů na uspokojení bytových potřeb občanů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza pojištění motorových vozidel doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza pojistného u vybraných pojistných produktů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza poptávky po cestovním pojištění v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza poptávky po dětském životním pojištění doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza studentských kont a úvěrů u vybraných bank v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza úvěrů na financování bydlení a porovnání jejich nákladovosti doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza vybraných faktorů ovlivňujících investování do penzijních fondů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza výnosů komerčních bank doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza vývoje hypotečních úvěrů v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza vývoje hypotéčních úvěrů v ČR a SR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza životního pojištění v SR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza způsobů zabezpečení osob ve stáří doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Bankovní regulace a dohled doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Bonita korporátneho klienta doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Dopad celosvětové finanční krize na hypotéční trh v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Dopad daňové reformy na emise HZL doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Dopad krize na trh HZL doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Důchodová reforma a poptávka po penzijním připojištění doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Důchodová reforma v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Emise a obchody s krátkodobými cennými papíry doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Emise a ohodnocování fixně úročených dluhopisů v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Faktory ovlivňující hypotéční trh doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
FAU a jeho role na kapitálovém trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Finanční gramotnost a spotřebitelské úvěry doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Financování bytových potřeb doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Financování deficitu schodku SR ve vybrané zemi EU doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Financování státního rozpočtu se zaměřením na instrumenty finančního trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hodnocení a srovnání vybraných korporátních dluhopisů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hodnocení bonity klienta doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hodnocení bonity klienta v souvislosti s řízením úvěrového rizika doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hypoindex, konstrukce a využití z hlediska bank i dlužníků doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hypoteční úvěrování v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hypotéční úvěry a jejich financování doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hypoteční zástavní listy (ČR. Evropa, USA) doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Islámské bankovnictví doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Klady a zápory doplňkového penzijního spoření doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Managing interest rate risk doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Možnosti financování studia doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Možnosti financování vysokoškolského vzdělání pro české studenty doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Možnosti zabezpečení prostřednictvím penzijních fondů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Nelegálna činnosť v bankovnej sfére doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Nelegální činnost v bankovní sféře doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Ověřování odbornosti na kapitálovém trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Pension Systems in East Asia doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Penzijní připojištění a jeho role při řešení potřeb lidí ve stáří doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Penzijní připojištění v ČR – změny v kontextu plánované důchodové reformy doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Penzijní připojištění, výnosnost, regulace doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Plánované změny v nabídce státních dluhopisů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Podnikatelský plan. doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Pojištění cestovních kanceláří v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Porovnání úvěru na financování malých a středních podniků v ČR a Bělorusku doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Porovnanie možností financovania štúdia v ČR a v Anglicku doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Problémy hypotéčního úvěrování v ČR a Maďarsku doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Regulace dluhopisového trhu ve vybrané zemi EU doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Srovnání investičního životního pojištění a penzijního připojištění z hlediska regulace a výnosnosti doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Srovnání pojistného u vybraných pojištění ve vybraných pojišťovnách doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
srovnání přístupů k penzijnímu připojištění v ČR a zvolené zemi doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Státní rozpočet a jeho financování se zaměřením na SR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
technické rezervy pojišťoven a jejich tvorba doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Trh krátkodobých dluhopisů ve vybrané zemi EU doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Trh pojištění motorových vozidel doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vliv demografických změn na životní pojištění doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vliv krize na poptávku po investičním životním pojištění doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vliv regulace na trh nemovitostí doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Východiska důchodových reforem ve vybraných zemích doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Výpočetní aspekty úrazového pojištění doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vývoj spořících a úvěrových možnosti domácností doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vývoj spotřebitelských úvěrových produktů v České republice doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Zdroje krytí potřeb osob v postproduktivním věku doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Zhodnocení trhu HZL v návaznosti na poskytnuté hypotéční úvěry doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Životní pojištění a jeho role při řešení potřeb lidí ve stáří doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Životní pojištění a jeho role ve financování bydlení doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza platebních služeb doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Projekt SEPA a jeho aplikace doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Význam etického kodexu v bankovnictví doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
Anomálie na finančních trzích pohledem behaviorálních financí doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Dopady užívání kryptoměny na ekonomiku doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Elektronizace bankovnictví v ČR doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Insurance-linked securities a jejich využití při tvorbě portfolia doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Krachy na finančních trzích doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Kybernetická rizika v bankovnictví a pojišťovnictví doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Mimoburzovní trh českých státních a korporátních obligací doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Predikce budoucího vývoje cen ropy doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Predikce vývoje budoucích cen/výnosů investičních instrumentů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Srovnání parametrů informačních a analytických systémů používaných na finančních trzích doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Trh s bitcoiny doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Vliv výše rozpočtových investic do školství na HDP a úroveň vzdělanosti doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Vypořádání obchodů uzavřených na mimoburzovních trzích v celosvětovém měřítku doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Využití elektronických platebních prostředků v ČR doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Vývoj ceny na trhu s ropou doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Zajištění dluhopisového portfolia doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
An Impact of EMIR on EU Financial Markets doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza bankovních aktiv a pasiv domácností v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza faktoringového trhu v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza Fintech v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza hodnocení korupčních rizik (CIA) v České republice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza opatření proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru Ruska a ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza peer-to-peer úvěrů v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza preferencí finančních spotřebitelů v České republice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza preferencí finančních spotřebitelů v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza spořicích účtů v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza stavebních spořitelen při financování bydlení v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza trhu bankovních spotřebitelských úvěrů v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza trhu hypoték v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza trhu úvěrů na bydlení v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza vlivu nových bank na bankovní trh v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Aplikace simulace Monte Carlo v bankovnictví doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Asset Quality Review in theory and practice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Bank M&A in theory and practice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Bankovní financování MSP v České republice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Bankovní financování projektů podporovaných z EU fondů doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Bankovní korporátní financování v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Bankovní poplatky v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Budoucnost družstevních záložen v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Budoucnost investičního bankovnictví doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Budoucnost stavebních spořitelen v České republice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Cash management v bankách ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Cloud Banking doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Daň z finančních transakcí doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Dopad Basel III na český bankovní sektor doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Dopad PSD2 na bankovní sektor Evropské unie doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Důležitost kolaterálu při řízení úvěrového rizika banky doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Erhardova reforma doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Exportní financování v České republice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Exportní financování v ČR a SR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Exportní financování v EU doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Finanční deriváty v bankovnictví doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Jednotná evropská licence v kontextu ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Komparace globálních Fintech společností a bank doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Komparace hypotéky a úvěru ze stavebního spoření v období nízkých úrokových sazeb doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Komparace trhu spotřebitelských úvěrů v ČR a SR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Koncept "bad bank" v teorii a praxi doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Kryptoměny a legalizace výnosů z trestné činnosti doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Kybernetické riziko v bankovnictví doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Nebankovní spotřebitelské úvěry v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Negativní úrokové sazby v bankovnictví doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Nelegální obchody v bankovním sektoru Visegrádské čtyřky doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Nový normál v bankovnictví doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Porovnání rizikově očištěné výnosnosti podílových fondů a bankovních produktů v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Potenciál technologie blockchain v platebním styku doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Private banking doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Problémy bankovního financování MSP v ČR a EU doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Problémy financování start-up firem v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Problémy trhu spotřebitelských úvěrů v České republice doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Regulation of sustainable investments doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Regulatory arbitrage under Basel proposals doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Tržní riziko banky v době nízkých úrokových sazeb doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Uberizace bankovnictví v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Vize bankovnictví v roce 2025 doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Vliv družstevních záložen na finanční stabilitu v ČR doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Vývoj kapitálové přiměřenosti v českém bankovním sektoru doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Zombie banky v EU doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Analýza a srovnání BCPP, BCPB a WB doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Dopad implementace Basel III a souvisejících regulatorních opatření na činnost obchodníků s cennými papíry v ČR doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Fundamentální analýza vybrané akciového titulu doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Investiční bankovnictví v novém tisíciletí doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Možnosti a úskalí investování do drahých kovů doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Nové investiční instrumenty na kapitálových trzích - jejich výhody a rizika doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Ohodnocení zvoleného akciového titulu doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Srovnání vybraných burzovních trhů doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Vybrané problémy při aplikaci fundamentální analýzy na akciový titul doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Analýza denominace a její dopady na vybrané makroekonomické ukazatele na příkladu běloruského rublu. prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Asijská finanční krize a její srovnání s finanční krizi 2008 prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Coco obligace prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Finanční deriváty v České republice a ve světě prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Fúzie a akvizície v bankovom sektore prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Hedgové fondy a finanční krize prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Investiční produkty typu ETF a CFD prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Krize na mezinárodních finančních trzích prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Nové investiční produkty prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Opce a analýza opční strategie Straddle Strangle prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Opční strategie prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Řízení devizového rizika prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Rozvoj hypotečního úvěrování v České republice prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Srovnání vlivu finanční a hospodářské krize na národní finanční trhy prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Strukturované produkty prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Vývoj a testování skoringových modelů v bankovnictví prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Závislost domácích a zahraničních finančních trhů prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.