Témata bakalářských prací

Název Vedoucí
Inovace v pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Insurtech prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Internet věcí (Internet of Things - IoT) v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Nová regulace pojišťovacích zprostředkovatelů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění cestovních kanceláří prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění dlouhodobé péče prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění vážných onemocnění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění záruky prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Rozvoj asistenčních služeb v souvislosti s procesem likvidace pojistných událostí prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Srovnání českého pojistného trhu s vybraným evropským trhem prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Srovnání podoby povinného ručení v české republice s vybranou zemí prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Underwriting velkých hospodářských rizik prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Zajištění úvěru pojistným produktem prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Zdravotní pojiětění cizinců prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza vývoje kvality úvěrového portfolia vybraných českých bank doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje pobočkové sítě bank doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje retailových platebních nástrojů doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Climate-related risk and financial stability prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Economics of biofuels. prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Economics of solar energy and other topics related to energy security. prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Environmental taxes and subsidies prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Environmentally harmful finances prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Export credit support (for example Czech institutions EGAP, CEB). prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financially non-viable firms and green deal prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financing biodiversity prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financing climate change adaptation prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financing climate change mitigation prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financing Green Deal prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financing green projects prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Financing sustainable agriculture prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green bonds prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green Finance prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green financing in Czech banks prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green financing in European banks prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green financing in Slovak banks prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green shares prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Influence of Green Deal on investment and financing decisions of private firms prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Insurance and climate change prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Merit order price effect for renewable energy sources prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Modelling of financial impacts of Green Deal prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Pricing green house gases prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Pricing of EU ETS (Emission Trading System) prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Soft Budget Constraint prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
The economic analysis of Czech Fund PGRLF (=Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond). prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Zombie firms and green deal prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Investiční certifikáty doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Měnové deriváty a jejich použití doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Oceňování opcí doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Použití durace při řízení úrokového rizika doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Behaviorálne financie a ich vplyv na vznik špekulatívnych bublín prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Bitcoin - vznik, vývoj, budúcnosť prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Bitcoin a analýza vývoje jeho ceny prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie Amazon.com, Inc. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie Apple prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie společnosti ČEZ, a.s. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie The Coca-Cola Company prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie The Procter & Gamble Company prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie Yandex N.V. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Nelegální činnosti v bankovní sféře prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Nelegální obchody v investičním bankovnictví prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Praní špinavých peněz v bankovním sektoru prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Pojištění vážných onemocnění Ing. Ondřej Poul, Ph.D.
Analýza bankovních poplatků doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza investičních certifikátů na českém trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza nabídky povinného ručení na Českém trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza úvěrů na financování bydlení a porovnání jejich nákladovosti doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza vybraných korporátních dluhopisů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza výnosů komerčních bank doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Emise a obchody s krátkodobými cennými papíry doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Emise a ohodnocování fixně úročených dluhopisů v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Faktory ovlivňující hypotéční trh doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
FAU a jeho role na kapitálovém trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Financování státního rozpočtu se zaměřením na instrumenty finančního trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hodnocení a srovnání vybraných korporátních dluhopisů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hodnocení bonity klienta v souvislosti s řízením úvěrového rizika doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hypotéční úvěry a jejich financování doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Klady a zápory doplňkového penzijního spoření doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Nelegálna činnosť v bankovnej sfére doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Nelegální činnost v bankovní sféře doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Nelegální činnosti v bankovnictví doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Ověřování odbornosti na kapitálovém trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Pojištění cestovních kanceláří v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Porovnání bankovních trhů ČR a Ruska doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Porovnání úvěru na financování malých a středních podniků v ČR a Bělorusku doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Praní špinavých peněz/AML doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Regulace dluhopisového trhu ve vybrané zemi EU doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
technické rezervy pojišťoven a jejich tvorba doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Úvěry na financování bydlení v souvislosti s COVID-19 doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vliv demografických změn na životní pojištění doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vliv regulace na trh nemovitostí doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Výpočetní aspekty úrazového pojištění doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
VÝVOJ SPOŘÍCÍCH A ÚVĚROVÝCH MOŽNOSTÍ DOMÁCNOSTÍ doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Zhodnocení trhu HZL v návaznosti na poskytnuté hypotéční úvěry doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Citlivost ceny dluhopisů doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
ESG strategie v praxi doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Insurance-linked securities a jejich využití při tvorbě portfolia doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Kybernetická rizika v bankovnictví a pojišťovnictví doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Technická a fundamentální analýza akcie doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Trh s krátkodobými cennými papíry doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Understanding Housing and Stock Market Interactions in the United States doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Analýza ESG rizik v českém bankovním sektoru prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Využití NLM při automatizaci ESG reportingu prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Dopad implementace Basel III a souvisejících regulatorních opatření na činnost obchodníků s cennými papíry v ČR doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Ohodnocení zvoleného akciového titulu doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Srovnání vybraných burzovních trhů doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Vybrané problémy při aplikaci fundamentální analýzy na akciový titul doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Řízení úrokového rizika bankovní knihy prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Strukturované produkty prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.