Témata bakalářských prací

Název Vedoucí
Black swan: The force of the unpredictable in modern society prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Integrační tendence na finančních trzích s důrazem na začlenění pojišťovnictví prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Zvláštnosti regulace na pojistném trhu prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Inovace v pojištění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Insurtech prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Internet věcí (Internet of Things - IoT) v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Nová regulace pojišťovacích zprostředkovatelů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Online srovnávače v pojišťovnictví prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění cestovních kanceláří prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění pracovních agentur prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění vážných onemocnění prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Pojištění záruky prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Rozvoj asistenčních služeb v souvislosti s procesem likvidace pojistných událostí prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Srovnání českého pojistného trhu s vybraným evropským trhem prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Srovnání podoby povinného ručení v české republice s vybranou zemí prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Underwriting velkých hospodářských rizik prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Vývoj na českém pojistném trhu z pohledu pojistitelů prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Zajištění úvěru pojistným produktem prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Analýza vývoje kvality úvěrového portfolia vybraných českých bank doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje pobočkové sítě bank doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Analýza vývoje retailových platebních nástrojů doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Fundamentální a technická analýza vývoje ceny vybrané komodity Ing. Milan Fičura, Ph.D.
Testování vybraných metod technické analýzy při obchodování na kapitálových trzích Ing. Milan Fičura, Ph.D.
Economics of biofuels. prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Economics of solar energy and other topics related to energy security. prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Export credit support (for example Czech institutions EGAP, CEB). prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Green Finance prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Soft Budget Constraint prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
The economic analysis of Czech Fund PGRLF (=Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond). prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
Analýza trhu hypotéčních úvěrů v České republice Ing. Petra Jílková, Ph.D.
Investiční certifikáty doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Měnové deriváty a jejich použití doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Oceňování opcí doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Použití durace při řízení úrokového rizika doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Behaviorálne financie a ich vplyv na vznik špekulatívnych bublín prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Bitcoin - vznik, vývoj, budúcnosť prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Bitcoin a analýza vývoje jeho ceny prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie Amazon.com, Inc. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie společnosti ČEZ, a.s. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie The Coca-Cola Company prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Fundamentální analýza akcie Yandex N.V. prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Nelegální činnosti v bankovní sféře prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Analýza bankovních poplatků doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza investičních certifikátů na českém trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza nabídky povinného ručení na Českém trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza úvěrů na financování bydlení a porovnání jejich nákladovosti doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Analýza výnosů komerčních bank doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Emise a obchody s krátkodobými cennými papíry doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Emise a ohodnocování fixně úročených dluhopisů v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Faktory ovlivňující hypotéční trh doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
FAU a jeho role na kapitálovém trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Financování státního rozpočtu se zaměřením na instrumenty finančního trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hodnocení a srovnání vybraných korporátních dluhopisů doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hodnocení bonity klienta v souvislosti s řízením úvěrového rizika doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Hypotéční úvěry a jejich financování doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Klady a zápory doplňkového penzijního spoření doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Nelegálna činnosť v bankovnej sfére doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Nelegální činnost v bankovní sféře doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Ověřování odbornosti na kapitálovém trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Pojištění cestovních kanceláří v ČR doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Porovnání úvěru na financování malých a středních podniků v ČR a Bělorusku doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Regulace dluhopisového trhu ve vybrané zemi EU doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
technické rezervy pojišťoven a jejich tvorba doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vliv demografických změn na životní pojištění doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vliv regulace na trh nemovitostí doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Výpočetní aspekty úrazového pojištění doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
VÝVOJ SPOŘÍCÍCH A ÚVĚROVÝCH MOŽNOSTÍ DOMÁCNOSTÍ doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Zhodnocení trhu HZL v návaznosti na poskytnuté hypotéční úvěry doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Dopady užívání kryptoměny na ekonomiku doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Insurance-linked securities a jejich využití při tvorbě portfolia doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Trh s bitcoiny doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Využití elektronických platebních prostředků v ČR doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Impact of Transaction Costs on Mediums of Exchange prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Transformace ČMZRB na Národní rozvojovou banku prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Dopad implementace Basel III a souvisejících regulatorních opatření na činnost obchodníků s cennými papíry v ČR doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Ohodnocení zvoleného akciového titulu doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Srovnání vybraných burzovních trhů doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Vybrané problémy při aplikaci fundamentální analýzy na akciový titul doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
Coco obligace prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Strukturované produkty prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Automobil jako investiční instrument Ing. Pavel Žilák, Ph.D.
Kombinace analýzy Order Flow a konceptu Market Profile pro podporu intradenního obchodování futures Ing. Pavel Žilák, Ph.D.
Využití parabolic SAR v technické analýze spotového kursu pro podporu intradenního obchodování Ing. Pavel Žilák, Ph.D.