Konzultační hodiny

Konzultační hodiny/office hours: 22.4., 20.5., 3. a 17. 6. 9,15 - 9,45 nebo po dohodě mailem
Konzultační hodiny/office hours: Teams odkaz: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac059e865b9e74c11831e410bd4f63e0f%40thread.tacv2/conversations? groupId=2709162a-95a0-402f-bc62-abcd2f72237c&tenantId=2b51a4b3-443f-4406-8ca4-19056a79a444
Úřední a konzultační hodiny o prázdninách pondělí 12. července 9.00 – 11.00 středa 28. července 9.00 – 11.00 úterý 10. srpna 9.00 – 11.00 čtvrtek 19. srpna 9.00 – 11.00 středa 25. srpna 9.00 – 11.00 Konzultaci lze řešit i přes email dvorakp@vse.cz nebo lze přes tento email dohodnout konzultaci přes MS Teams. s následujícími výjimkami/with the following exceptions:

11. 8. 2021 09:00-12:00 NB 181
18. 8. 2021 09:00-12:00 NB 181
25. 8. 2021 09:00-12:00 NB 181
28. 7. 2021 09:00-12:00 NB 181
4. 8. 2021 09:00-12:00 NB 181
Na základě předchozí domluvy v úterý 14:30-16:00 přes Teams, případně v místnosti NB 178.
Office Hours: Monday 9:30-10:50, 12:30-13:10 room 408, Opletalova 26; Tuesday 12:30-14:30 room 182NB, W. Churchilla Square 4. Explanations: W.Churchilla Square 4 is the main building of University of Economics, Prague. Opletalova 26 is the building of Institute of Economic Studies of Charles University. I have no office hours on: December 23-February 12.
po dohodě - mail jjezdik@jjmc.cz
Úterý/Tuesday 17.00 - 18.00. Po předchozí emailové domluvě v prostředí MS Teams.
Pondělí: 10.45-11.30 (Žižkov 182NB) Středa: 10.45-11.30 (Žižkov 182NB) Dne 9.9. 2020 budou KH zrušeny. Náhrada bude 10.9. 2020 v čase 11.30-12.30
KH v období hlavních prázdnin (1.7.-31.8.2021) neprobíhají.
179NB středa 17 - 18 po předchozí dohodě, nyní on-line v MS Teams. 179NB on Wednesday before 6 pm and after the previous agreement, now on-line in MS Teams.
Friday: 13:00 - 14:00, 183 nb, via email, MS teams. Email me before the visit, please. B.Stádník
Úterý 14:00-15:00 v NB 183 (MS Teams).
V ZS 2020/21 středa 12,30 - 13,30 hodin on-line v Teams po žádosti mailem. Další možnost KH mailem.