1FGI – Finanční inženýrství

Finanční inženýrství (1FG)

Informace o státní závěrečné zkoušce :

  • Zkouška probíhá formou ústního zkoušení.
  • Okruhy ke SZZ – Z D E
  • Termín státní závěrečné zkoušky je vypsán do InSisu a studenti se na něj hlásí sami.
  • Tři dny před termínem je nutné přeposlat potvrzení ze studijního oddělení o splnění podmínek ke státní závěrečné zkoušce.
  • Informace o SZZ a termínech