Vedlejší specializace

Finanční inženýrství (1FGI)

Informace o státní závěrečné zkoušce :

 • Zkouška probíhá formou ústního zkoušení.
 • Okruhy ke SZZ – Z D E .
 • Termín státní závěrečné práce je vypsán do InSisu a studenti se na něj hlásí sami.
 • Tři dny před termínem je nutné přeposlat potvrzení ze studijního oddělení o splnění podmínek ke státní závěrečné zkoušce.
 • Informace o SZZ a termínech

 

Peněžní ekonomie a bankovnictví (1PEN)

Informace o státní závěrečné zkoušce :

 • Probíhá formou obhajoby seminární práce.
 • V semestru ve kterém plánujete státní závěrečnou zkoušku si vyberte jedno z témat – přehled témat Z D E .
 • Osobně nebo mailem si ověřte jestli je Vámi vybrané téma volné.
 • Pokud ano tak vypracujte seminární práci o rozsahu 10ti-15ti normovaných stran, kterou týden před termínem zkoušky odevzdejte, svázanou kroužkovou vazbou a nebo sešitou v obyčejných deskách, na sekretariát katedry a zároveň pošlete přílohou v mailu .
 • Termín státní závěrečné práce je vypsán do InSisu a studenti se na něj hlásí sami.
 • Nejpozději tři dny před termínem je nutné přeposlat potvrzení ze studijního oddělení o splnění podmínek pro skládání státní závěrečné zkoušky. Bez tohoto potvrzení se není možné zkoušky účastnit.
 • Informace o SZZ a termínech