Vedlejší specializace

Informace o vedlejší specializaci Finanční inženýrství 

Informace o státní závěrečné zkoušce :

  • Zkouška probíhá formou ústního zkoušení.
  • Okruhy ke SZZ – Z D E .
  • Termín státní závěrečné zkoušky je vypsán do InSisu a studenti se na něj hlásí sami.
  • Tři dny před termínem je nutné přeposlat potvrzení ze studijního oddělení o splnění podmínek ke státní závěrečné zkoušce.

Informace o vedlejší specializaci Peněžní ekonomie a bankovnictví  

Informace o státní závěrečné zkoušce :

  • Probíhá formou obhajoby seminární práce.
  • V semestru ve kterém plánujete státní závěrečnou zkoušku si vyberte jedno z témat – přehled témat Z D E .
  • Osobně nebo mailem si ověřte jestli je Vámi vybrané téma volné.
  • Pokud ano tak vypracujte seminární práci o rozsahu 10ti-15ti normovaných stran, kterou týden před termínem zkoušky odevzdejte, svázanou kroužkovou vazbou a nebo sešitou v obyčejných deskách, na sekretariát katedry a zároveň pošlete přílohou v mailu .
  • Termín státní závěrečné práce je vypsán do InSisu a studenti se na něj hlásí sami.
  • Nejpozději tři dny před termínem je nutné přeposlat potvrzení ze studijního oddělení o splnění podmínek pro skládání státní závěrečné zkoušky. Bez tohoto potvrzení se není možné zkoušky účastnit.