Vedlejší specializace navazujícího magisterského studia

Doplňte si vzdělání a zapište se na Vedlejší specializaci na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví, díky které si můžete zvýšit možnost uplatnění na pracovním trhu.

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, student získává prostřednictvím vedlejší specializace kvalifikaci v dalším oboru. Všechny vedlejší specializace jsou nabízeny ve standardním rozsahu 30 ECTS kreditů.

Nabízíme:

1. Finanční inženýrství (1FG)

Charakteristika:

Vedlejší specializace Finanční inženýrství nabízí propojení znalostí finančních disciplín s matematickými, výpočetními a statistickými metodami. To umožňuje porozumět moderním finančně matematickým modelům používaným ve finančních institucích a aplikovat je na měření a řízení rizik, oceňování derivátů či řízení portfolia. Absolventi budou mít znalosti a dovednosti, se kterými se mohou uplatnit na pozicích manažerů rizik či portfoliových manažerů, kvantitativních analytiků, obchodníků s deriváty nebo se strukturovanými produkty v různých finančních institucích.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult s výjimkou studentů FFÚ hlavní specializace Finanční inženýrství.

Kapacita na semestr: Neomezena

 

2. Peněžní ekonomie a bankovnictví (1PE)

Charakteristika:

Specializace umožňuje studentům získat obdobné znalosti a dovednosti, jaké získají studenti hlavní specializace Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance.

Absolvent vedlejší specializace důkladně rozumí finančním nástrojům v podmínkách globálního finančního trhu, dokáže vyhodnotit jejich výnosnost i rizika s nimi spojená a samostatně zvládá jejich praktické využití při finančním investování a zajištění. Orientuje se ve složitém systému současné finanční regulace, rozumí logice měnově politických zásahů a dokáže vyhodnotit jejich dopad na finanční instituce i na měnový vývoj. S využitím analytických nástrojů je schopen vysvětlit chování finančních trhů a na základě znalosti oceňovacích metod identifikovat výhodné investiční příležitosti.

Absolventi nacházejí uplatnění zejména v bankách a pojišťovnách, mezinárodních finančních institucích, investičních a penzijních společnostech a v dalších institucích kapitálového trhu, v neposlední řadě i v centrální bance nebo v orgánech regulujících finanční trh. Rozsáhlé finanční znalosti jsou pro ně významnou konkurenční výhodou, i pokud se ucházejí o práci v poradenských a auditorských firmách nebo v oblasti podnikatelského sektoru.

Některé volitelné předměty vedlejší specializace jsou vyučovány v angličtině.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance.

Kapacita na semestr: maximálně 50 na semestr

Podrobné informace k vedlejším specializacím naleznete ZDE