Konference Rozvoj a inovace finančních produktů 4. 6. 2021

Zveme Vás na 10. jubilejní roční konference VŠE, který se uskuteční dne 4.6.2021.

Tentokrát online, s podtitulem:

Banky a finanční trhy v „pocovidové“ době.

Konference je určená zejména pro odbornou veřejnost, akademickou obec a zástupce finančích a nefinančních korporací.

Konference Rozvoj a inovace finančních produktů je zaměřena na aktuální otázky v oblasti digitalizace v bankovnictví a pojišťovnictví. K této problematice přináší konference reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů, z oblasti ochrany spotřebitele a rovněž z akademického pohledu.

Konference nabízí aktuální informace nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností či obchodníků s cennými papíry, organizací působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost.

Program, řečníci a další upřesňující informace, jakým způsobem se na konferenci zaregistrovat a připojit ze svých počítačů či mobilních zařízení, budou zveřejněny v dostatečném předstihu a průběžně budou aktualizovány.

Veškeré informace naleznete na stránkách konference.