Termíny

12.2.2018 19:00 - 31.8.2018 19:00 - Letní semestr 12.2. - 31.8.

1.7.2018 - 31.8.2018 - Prázdninový provoz katedry

Hledat
Pokročilé hledání
Vedlejší specializace

Součástí magisterského programu je studium vedlejší specializace. Vedlejší specializace je cestou k rozšíření možná jednostranného pohledu odborníka v úzké specializaci a zvýšit možnosti uplatnění na pracovním trhu. Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, student získává prostřednictvím vedlejší specializace kvalifikaci v dalším oboru.

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví nabízí studentům dvě vedlejší specializace:

Státní závěrečná zkouška:

Student si vybere téma prezentace, kterou zpracuje v rozsahu do 10ti stran a ve stanovený termín ji prezentuje před komisí. Doporučuje se, aby student kontaktoval v konzultačních hodinách vyučujícího, který vypsal téma zvolené práce. Tento vyučující upřesní odborné zaměření práce.

 

Registrace k tématům jsou přes paní Lucii Večeřovou buď osobně a nebo mailem. Ovšem s podmínkou, že v jednom semestru může být na jedno téma přihlášen pouze jeden student. Písemnou verzi seminární práce studenti odevzdají osobně na sekretariát katedry a zašlou elektronickou formou (na adresu : lucie.vecerova@vse.cz) – obojí nejpozději týden před konáním státní závěrečné zkoušky.

Součástí obhajoby je power pointová prezentace v délce 10ti minut, kterou si student přinese s sebou ke zkoušce.

Témata seminárních prací Z D E

 

Okruhy ke SZZ 1FG  Z D E

 

 

 UZAVŘENÍ INDEXU

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce z vedlejší specializace (získá 30 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem; student a má všechny známky zaneseny v ISIS, pokud tomu tak u posledních zkoušek není, musí požádat zkoušejícího, aby tak učinil), požádá formou elektronické žádosti v ISIS studijní referentku o potvrzení splnění těchto podmínek, v předmětu žádosti uvede: Potvrzení – přihlášení na SZZ z VS , text žádosti: „Splnil/a/ jsem všechny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace a žádám o potvrzení, že mohu tuto státní zkoušku skládat.“ Žádost je třeba odeslat.

Studijní referentka zkontroluje složení předmětů podle podmínek studijního plánu příslušné vedlejší specializace a v oddílu „Závěr“ potvrdí splnění podmínek textem:

„Splnil/a/ jste podmínky skládání státní zkoušky z vedlejší specializace.“ Dále je uvedeno datum a jméno studijní referentky.

Studijní referentka žádost schválí a tím je žádost vyřízená, student/ka schválení žádosti v ISIS na stránce „Moje studium“ otevře, zkopíruje text včetně data a jména studijní referentky do mailu a přepošle mailem na sekretariát katedry (lucie.vecerova@vse.cz). Do předmětu mailu napsat pouze jméno a den zkoušky.

REGISTRAČNÍ LIST ke státním zkouškám se tedy v této souvislosti již nebude používat

Státní zkoušky jsou vypsány jako mimosemestrální kurz v rámci „Portálu studenta“. Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce (získá 30 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem; student musí mít v dané chvíli všechny známky zaneseny v ISISu, pokud tomu tak u posledních zkoušek není, musí požádat zkoušejícího, aby tak učinil), požádá formou elektronické žádosti v ISISu studijní referentku o potvrzení splnění těchto podmínek – viz výše.

Zpracování diplomové práce na vedlejší specializaci

Student může v souladu s fakultními pravidly v rámci vedlejší specializace zpracovávat a obhajovat diplomovou práci. Má-li být diplomová práce zpracována v rámci vedlejší specializace, je třeba schválení tématu v „Zadání diplomové práce“, tj. souhlasné vyjádření proděkana pro pedagogiku studentovy kmenové fakulty.

Postup přihlašování k obhajobě diplomové práce zpracované v rámci vedlejší specializace na stránce „Státní závěrečné zkoušky