Konference Rozvoj a inovace finančních produktů. Covid, válka a stagflace – jaké budou dopady?

Již 10x jsme pro Vás připravili konferenci s názvem Rozvoj a inovace finančních produktů. Poslední ročník proběhl online a my pevně věříme, že se budeme moci setkat osobně 3.6. 2022 v prostorách VŠE v Praze.

Konference je určená zejména pro odbornou veřejnost, akademickou obec a zástupce finančích a nefinančních korporací.

Konference Rozvoj a inovace finančních produktů je zaměřena na aktuální otázky v oblasti digitalizace v bankovnictví a pojišťovnictví. K této problematice přináší konference reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů, z oblasti ochrany spotřebitele a rovněž z akademického pohledu.

Konference nabízí aktuální informace nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností či obchodníků s cennými papíry, organizací působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost.

Program, řečníci a další upřesňující informace, jakým způsobem se na konferenci zaregistrovat a připojit ze svých počítačů či mobilních zařízení, budou zveřejněny v dostatečném předstihu a průběžně budou aktualizovány.

Veškeré informace naleznete na stránkách konference.