Vložení práce do antiplagiátorského systému

Všechny kvalifikační práce pro obhajoby na katedře bankovnictví a pojišťovnictví musí projít kontrolou na shodu textu s jinými zdroji – ochrana proti plagiátorství. K tomuto účelu se využívá software na vyhledávání plagiátů EPHORUS. Text práce se kontroluje oproti dříve odevzdaným pracem, veškerým zdrojům dostupným z internetu, interní databázi textů, pracemi, které byly napsány pro jinou školu, než je VŠE, anebo srovnává odevzdané práce s knihami, které nejsou dostupné v elektronické podobě na internetu.
Postup:
Po odevzdání finální verze práce do InSISu si stáhněte svou práci v PDF (abychom měli jistotu, že jde o naprosto stejný soubor, jako odevzdaný).

Soubor přejmenujte   :

  • v případě odevzdání bakalářské práce  BP-příjmení jméno, xname
  • v případě odevzdání diplomové práce  DP-příjmení jméno, xname

Dodržení názvu souboru je důležité, jinak pojmenované soubory nebudou akceptovány. A co víc – když byste nahráli jednu práci opakovaně, bude se hledat shoda i mezi těmito verzemi práce – pak budete systémem označeni za plagiátora. Nahrané práce nelze ze systému smazat.

  1. Jděte na stránku student.ephorus.com.
  2. Jako kód zadejte e-mail jana.fialova@vse.cz
  3. Jako studentské číslo zadejte příjmení a jméno vedoucího své práce a symbol BP v případě odevzdání bakalářské práce a nebo DP pokud odevzdáváte práci diplomovou
  4. E-mail zadávejte školní.
  5. Do poznámky zadejte datum obhajoby
  6. Nahrajte závěrečnou práci
  7. Zaškrtněte souhlas s vložením práce do databáze a její kontrolou.
  8. Odešlete

Na stránce https://www1.ephorus.com/students/handin.jsp?lang=cz (viz bod.č.1) vyplňte podle tohoto vzoru:

                              kód je vždy mailová adresa – jana.fialova@vse.cz

             příjmení a jméno vedoucího své práce a symbol BP (Radová Jarmila BP) v případě odevzdání bakalářské práce a nebo DP pokud odevzdáváte práci diplomovou (Radová Jarmila DP)

                 Vaše křestní jméno

                          Vaše příjmení

                             Váš školní email

Poznámka               Termín obhajoby

nahrajte ve formě pdf

 

Po úspěšném vložení práce se zobrazí potvrzení a dokument je zkontrolován.

Vážený/vážená XXX,

dokument jste úspěšně odevzdali a Váš vyučující fiaj07 (jana.fialova@vse.cz) obdržel oznámení.

Toto je Vaše potvrzení. Můžete si tento e-mail vytisknout nebo uložit pro příští potřebu.

Vaše potvrzení:
Jedinečný kód: XXX
Odevzdávací kód: jana.fialova@vse.cz
Datum: Čtvrtek, 28. listopadu 2019 12:27:27 CET

Váš vyučující:
Jméno: fiaj07
E-mailová adresa: jana.fialova@vse.cz

Vaše údaje:
Jméno: XXX
Studentské číslo: XXX
E-mailová adresa:XXX

Poznámka: 10.12.2019

Potvrzení vytiskněte a doplňte větu:

„Potvrzuji, že jsem do antiplagiátortského systému nahrál/nahrála svoji definitivní a kompletní závěrečnou práci stejnou jakou jsem nahrál/nahrála do InSisu.“

Papír prosím podepište a doneste spolu se závěrečnou prací a potvrzením o vložení práce do InSisu na sekretariát katedry ve stanoveném termínu.

Tím role studenta na kontrole plagiátů končí. Po dokončení kontroly jsou vedoucímu práce zaslány výsledky. Vedoucí práce výsledky zkontroluje, k nalezeným shodám v textu se vyjádří, vytiskne protokol s označením nalezených shod textů a předává ho spolu s posudkem na sekretariát katedry. Komise má u obhajoby protokol o plagiátorství k dispozici.