Termíny

12.2.2018 19:00 - 31.8.2018 19:00 - Letní semestr 12.2. - 31.8.

1.7.2018 - 31.8.2018 - Prázdninový provoz katedry

Hledat
Pokročilé hledání
Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví a investičního bankovnictví ( investičních služeb ) v globální éře ve světě a v ČR

Autor : prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

Práce pojednává o problematice nově modifikovaných pojistných rizik, přístupu k jejich řešení a trendech na pojistném trhu a v oblasti investičního bankovnictví. Alternativy k vypořádání s těmito riziky nachází ve spolupráci s veřejnými financemi ve formě speciálních fondů. Otázku stability pojistného trhu řeší nové nefragmentované přístupy k podnikatelskému riziku pojišťoven, které povedou k eliminaci těchto rizik. V další části se zaměřuje na naléhavost změn v odvětví investičního bankovnictví spojených se zvýšenými nároky na řízení rizik a na informační povinnost. Řešení poskytuje implementace pravidel pro výpočet kapitálové přiměřenosti Basel II.