Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů

Autor : prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc.

Projekt analyzuje vývoj veřejných financí a kapitálových trhů od poloviny 20. století a jejich vzájemnou provázanost. Výstupem je publikace  „Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů“.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague