Termíny

12.2.2018 19:00 - 31.8.2018 19:00 - Letní semestr 12.2. - 31.8.

1.7.2018 - 31.8.2018 - Prázdninový provoz katedry

Hledat
Pokročilé hledání
Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví

Autoři :

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Cílem výzkumného projektu bylo podrobně analyzovat možné způsoby návratu světového a zejména českého pojišťovnictví do stavu ekonomické rovnováhy, zejména při kalkulaci tarifu pojistného a formulaci pojistných podmínek. Základním výstupem výzkumného úkolu bylo naznačení možností a hranic světového a českého komerčního pojišťovnictví při poskytování cenově dostupné pojistné ochrany proti nahodilým nebezpečím při měnícím se charakteru rizik v současné globalizační epoše. Grant byl dořešen v roce 2007, závěrečným výstupem je publikace: „Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví“ .