Termín SBZ a SZZ v září 2018

V září bude vypsán termín státních závěrečných zkoušek pro bakalářské i navazující magisterské studium. Termín bude 11.9.2018 , ale do InSisu jej mohu vypsat až 1.9.2018, kdy se letní semestr překlene do zimního. S termínem tedy počítejte, ale nezapomeňte si 1.9. zapsat mimosemstrální kurz, aby se vám termín projevil v záznamníku a mohli jste se na něj přihlásit.

Bude se týkat identů : BAP, FIN, DIP_B, BP1_1, FI2_8, DIP_D.

Termín pro obor FG : 12.9.2018. Týká se identů :FG1_1, FG2_1.

Co se týká obhajob BP i DP tak je třeba zaslat mi a nebo osobně donést předběžnou přihlášku nejpozději do 31.7.2018 v úředních hodinách, které budou aktualizované koncem června.

Předběžná přihláška pro obhajobu bakalářské práce Z D E

Předběžná přihláška pro obhajobu diplomové práce Z D E

Termín odevzdání prací do InSisu bude do 17.8.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague