Termíny

12.2.2018 19:00 - 31.8.2018 19:00 - Letní semestr 12.2. - 31.8.

1.7.2018 - 31.8.2018 - Prázdninový provoz katedry

Hledat
Pokročilé hledání
Termín SBZ a SZZ v září 2018

11.9.2018

V září bude vypsán termín státních závěrečných zkoušek pro bakalářské i navazující magisterské studium. Termín bude 11.9.2018 , ale do InSisu jej mohu vypsat až 1.9.2018, kdy se letní semestr překlene do zimního. S termínem tedy počítejte, ale nezapomeňte si 1.9. zapsat mimosemstrální kurz, aby se vám termín projevil v záznamníku a mohli jste se na něj přihlásit.

Bude se týkat identů : BAP, FIN, DIP_B, BP1_1, FI2_8, DIP_D.

Termín pro obor FG – FG1_1, FG2_1. : 12.9.2018

Termín pro VS 1PE: 9.10.2018, 13.00 hod.

Termín pro VS 1FG: 27.9.2018, 9.15 hod.

Co se týká obhajob BP i DP tak je třeba zaslat mi ji mailem a nebo osobně donést předběžnou přihlášku nejpozději do 31.7.2018 v úředních hodinách. Od koho přihlášku nedostanu s tim se k obhajobě nebude počítat!

Předběžná přihláška pro obhajobu bakalářské práce Z D E

Předběžná přihláška pro obhajobu diplomové práce Z D E

Termín odevzdání prací do InSisu – do 17.8. včetně.

Termín pro odevzdání práce na sekretariát katedry BP ( popřípadě na sekretariát katedry MTP nebo FÚA pouze v úředních hodinách) – do 31.8.2018