SZZ a SBZ v září (ZS 17/18)

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací se budou konat dne:

12.9.2017

Platí pro identy :

Bakalářské studium – BAP, FIN, DIP_B

Magisterské studium – BP1_1, FI2_8, DIP_D

14.9.2017

Platí pro ident :

Vedlejší specializace: 1FG

19.9.2017

Platí pro identy :

Vedlejší specializace : 1PE

Hlavní specializace : FG1_1, FG2_2

 

Termíny nejdou vypsat do InSisu z důvodu, že stále probíhá LS a vypsat je bude možné až v září, kdy se přehodí semestr na zimní. Nicméně s termíny počítejte a 1.9. si zapište mimosemestrální kurz, abyste termíny viděli ve svém záznamníku a mohli se na ně co nejdříve přihlásit.

Obhajoby závěrečných prací :

  • nutné zaslání předběžné přihlášky a to nejpozději do 31.7.2017
  • do InSisu a Ephorusu práci nahrát nejpozději do 21.8. a na katedru přinést do 31.8. – podle prázdninových úředních hodin sekretariátu KBP- Z D E
  • po vypsání termínu do InSisu se studenti na termíny zkoušek hlásí sami a na obhajoby závěrečných prací je přihlašuji osobně podle zaslaných předběžných přihlášek

Předběžná přihláška pro obhajobu bakalářské práce Z D E

Předběžná přihláška pro obhajobu diplomové práce  Z D E

Více informací o SZZ a SBZ najdete Z D E

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague