Termíny

12.2.2018 19:00 - 31.8.2018 19:00 - Letní semestr 12.2. - 31.8.

1.7.2018 - 31.8.2018 - Prázdninový provoz katedry

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Bankovnictví a pojišťovnictví (BP1-1)

Finance (FI2-8) (podle vyjádření prof. Maříka platí následující: „Otázky z nemovitostí již nebudou. Otázky z Dlouhodobého financování a investičního rozhodování zůstávají.“)

Ekonomie a finanční trhy (FG1-1)

Finanční modelování a řízení rizik (FG2-1)

  • Vedlejší specializace :

Okruhy a témata prezentací ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace 1PE

1)Standartní postup, při kterém si student losuje u zkoušky otázku vycházející ze zkouškových okruhů pro SZZ 1PE

2))Student si vybere téma prezentace, kterou zpracuje v rozsahu do 10ti stran a ve stanovený termín ji prezentuje před komisí. Registrace k tématům budou přes paní Večeřovou buď osobně a nebo mailem. Ovšem s podmínkou, že v jednom semestru může být na jedno téma přihlášen pouze jeden student. Písemnou verzi prezentace studenti odevzdají osobně i elektronickou formou nejpozději týden před konáním státní závěrečné zkoušky. Součástí obhajoby je power pointová prezentace v délce 10ti minut.

Od LS 16/17 bude SZZ probíhat pouze ve formě zpracování a obhajoby zvolené prezentace

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace 1FG