SBZ a SZZ v zimním semestru – září 2021

Termín pro závěrečné zkoušky bakalářského i magisterského studia :

 

6.9.2021 (1FG, 1FGI)

9.9.2021 (BAP, FIN, 1OBP)

13.9.2021 (FG1_1, FG2_1)

14.9.2021 (BP1_1, FI2_8, 1ODP)

15.9.2021 (1PE, 1PEN)

 

Jelikož termíny nepůjdou vypsat do InSisu dříve než 1.9.2021, tak přihlašování bude formou předběžných přihlášek, na jejichž základě Vás na termín zapíšu osobně. Jenom je nutné, abyste si hned 1.9. zapsali mimosemestrální kurz. Pokud se tak nestane, na termín Vás nezapíšu, protože mi to systém neumožní.

Vyplněné a podepsané přihlášky mi prosím zasílejte na email jana.fialova@vse.cz nejpozději do 18.8.. Předběžná přihláška musí být podepsaná!

 

Další termíny zimního semestru budou v měsíci prosinec, leden a únor. Ty se vypisují během října/listopadu do systému a přihlašování na ně je přes InSis.

 

Předběžné přihlášky:

pro identy BAP, FIN – Z D E

pro ident 1OBP – Z D E

pro identy BP1_1, FI2_8,  – Z D E

pro ident FG1_1 a FG2_1 ZDE

pro ident 1ODP – Z D E

pro ident 1PE, 1PEN – ZDE

pro ident 1FG, 1FGI – ZDE

 

  • Závěrečné práce nahrát do InSisu nejpozději do 18.8.(včetně)
  • Emailem zaslat  print scr , že je práce vložena v InSisu. Pokud píšete práci v cizím jazyce, tak i potvrzenou žádost ze studijního oddělení. Bez těchto dokumentů nebude Vaše práce akceptována
  • Bakalářské a diplomové práce odevzdávajete prosím fyzicky i s doloženými a podepsanými tiskopisy na sekretariát katedry (NB 181). Možné dny pro odevzdání: 11.8., 18.8., 24.8., 25.8., 26.8., 30.8.2021, 31.8. od 9:00 do 13:00
  • Seminární práce – písemnou verzi seminární práce odevzdat osobně na sekretariát katedry nebo poslat poštou k rukám Jany Fialové (FFÚ, KBP) a zaslat elektronickou formou (na adresu : jana.fialova@vse.cz) – obojí nejpozději týden před konáním státní závěrečné zkoušky.
  • Podrobnější informace pro bakalářské závěrečné zkoušky najdete Z D E
  • Podrobnější informace pro státní závěrečné zkoušky najdete Z D E