SBZ a SZZ v zimním semestru – září 2019

Termín pro závěrečné zkoušky bakalářského i magisterského studia :

                                                     4.9.2019 a 5.9.2019

Jelikož termíny nepůjdou vypsat do InSisu dříve než se překlene LS na ZS, což bude 1.9., tak přihlašování bude formou předběžných přihlášek na jejichž základě vás na termín zapíšu osobně. Jenom je nutné, abyste si hned 1.9. zapsali mimosemestrální kurz. Pokud se tak nestane tak vás 2.9. na termín nezapíšu, protože mi to systém neumožní.

Vyplněné a podepsané přihlášky prosím odevzdat nejpozději do 4.8. a to:

1/ osobně v úředních hodinách na sekretariát KBP

2/ vhodit do schránky vedle podatelny ( v přízemí „Nové budovy“ VŠE naproti posluchárně A)

3/ naskenovat a poslat mi mailem

Další termíny zimního semestru budou v měsíci prosinec, leden a únor. Ty se vypisují během října/listopadu do systému a přihlašování na ně je přes InSis.

Předběžné přihlášky pro termín 4.9.2019:

pro identy FG1_1, FG1_2 – Z D E

Předběžné přihlášky pro termín 5.9.2019:

pro identy BAP, FIN – Z D E

pro identy BP1_1, FI2_8 – Z D E

pro ident ODP – ZDE

pro ident OBP – ZDE

 

  • Závěrečné práce nahrát do InSisu nejpozději do 19.8. a osobně donést nejpozději do 26.8. a to v úředních hodinách pouze na sekretariát KBP, MTP nebo do kanceláře doktorského studia.
  • Spolu s podepsanou závěrečnou prací je nutné odevzdat podepsané zadání studentem a vedoucím práce, potvrzení o vložení do antiplagiátorského systému a print scr , že je práce vložena v InSisu. Pokud píšete práci v cizím jazyce tak i potvrzenou žádost ze studijního oddělení. Bez těchto dokumentů nebude Vaše práce přijata.
  • Podrobnější informace pro bakalářské závěrečné zkoušky najdete Z D E
  • Podrobnější informace pro státní závěrečné zkoušky najdete Z D E