Termíny

18.9.2017 11:00 - 11.2.2018 11:00 - Aktuální semestr - ZS 2017/2018

24.10.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období ZS 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví a investičního bankovnictví ( investičních služeb ) v globální éře ve světě a v ČR

Autor : prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

Práce pojednává o problematice nově modifikovaných pojistných rizik, přístupu k jejich řešení a trendech na pojistném trhu a v oblasti investičního bankovnictví. Alternativy k vypořádání s těmito riziky nachází ve spolupráci s veřejnými financemi ve formě speciálních fondů. Otázku stability pojistného trhu řeší nové nefragmentované přístupy k podnikatelskému riziku pojišťoven, které povedou k eliminaci těchto rizik. V další části se zaměřuje na naléhavost změn v odvětví investičního bankovnictví spojených se zvýšenými nároky na řízení rizik a na informační povinnost. Řešení poskytuje implementace pravidel pro výpočet kapitálové přiměřenosti Basel II.