-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů

Autor : prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc.

Projekt analyzuje vývoj veřejných financí a kapitálových trhů od poloviny 20. století a jejich vzájemnou provázanost. Výstupem je publikace  „Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů“.