Termíny

18.9.2017 11:00 - 11.2.2018 11:00 - Aktuální semestr - ZS 2017/2018

24.10.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období ZS 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Kreditní riziko a kreditní deriváty

Autor : doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

Cílem navrhovaného projektu bylo analyzovat některé aspekty kreditního rizika a obchodování s kreditním rizikem (kreditní deriváty). Prvním aspektem byl efekt asymetrické informace, dále souvislost mezi množstvím poskytovaných úvěrů a systematickým rizikem v ekonomice. Dalším analyzovaným jevem byla kladná korelace mezi velikostí úrokové míry a počtem defaultů. Nakonec i rozbor Basel II, který je praktickým vyústěním významu kreditního rizika v současnosti.

Hlavním výstupem je publikace „Risk management 2008“.