Termíny

13.2.2017 - 31.8.2017 - Letní semestr 2016/2017

1.7.2017 - 31.8.2017 - Prázdninový provoz katedry

Hledat
Pokročilé hledání
Vědecké projekty

Autor Název projektu
prof. Ing.. Eva Ducháčková, CSc. Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví a investičního bankovnictví ( investičních služeb ) v globální éře ve světě a v ČR
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. Kreditní riziko a kreditní deriváty
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. Problémy korelace v řízení finančních rizik
prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc. Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. Nový obor : „Finanční inženýrství“
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů

1. Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů