-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Konference / Rozvoj a inovace finančních produktů – Hledání výnosu a hledání klienta / 17.2.2017

17.2.2017

Konference je zaměřena na aktuální otázky změn na finančních trzích způsobených nízkými úrokovými sazbami a dalšími faktory, mezi něž patří především evropská i lokální regulace a nové finanční technologie, které přinášejí strukturální dopady do nastavení finančního trhu, jak z pohledu producentů finančních nástrojů, tak i v jejich vztahu ke klientům. K této problematice přináší konference reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů a rovněž z pohledu akademické obce.

Datum :  pátek 17.února 2017, 9:00 hod.

Místo: Vencovského aula, Vysoká škola ekonomická, Nám.W.Churchilla 4

Stránky konference : www.finance-edu.cz