Obecné informace

Obecné informace o doktorském studiu

Fakulta financí a účetnictví má akreditovány v českém jazyce tři obory doktorského studia:

a dva obory v anglickém jazyce:

Podrobné informace o obsahu studia zvoleného oboru naleznete v Programu doktorského studia nebo je poskytnou garanti příslušného oboru:

Pro obecné informace o doktorském studiu, popř. s případnými studijními problémy se mohou doktorandi obracet na proděkana pro vědu a výzkum doc. Ing. Leoše Vítka, Ph.D. – č.míst. 141 nb, č.tel. 224095179.

Provozní a technické záležitosti vyřizuje studijní referentka pro doktorské studium Bc. Andrea Jarkovská – č.míst. 111 nb, č.tel. 224095142, andrea.jarkovska@vse.cz

Akreditované studijní programy doktorského studia mají standardní délku studia tři akademické roky a maximální délku studia pět akademických let. Podrobnější informace o doktorském studiu a zkouškách jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v doktorských studijních programech.

Doktorand studuje podle individuálního studijního plánu, který na začátku studia sestavuje pod vedením svého školitele. Informace o systému studia a vybrané informace k publikačním databázím lze nalézt v tomto dokumentu. Instruktážní videa FIS VŠE, jak pracovat s databazemi WOS a Scopus, jsou umístěny zde http://fis.vse.cz/veda-a-vyzkum/jak-na-wos-a-scopus/

K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek a s ohledem na kapacitu školitelů. Informace o přijímacím řízení získá uchazeč v sekci pro uchazeče o studium.

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague